Back

Consiliul Comunităţii Economice Europene

Statutul nr. 688/1963 al Comitetului consultativ pentru formare profesională Număr celex: 31963Q0688

În vigoare de la 30.12.1963

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Statutul Comitetului consultativ pentru formare profesională
(63/688/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 128,

având în vedere Decizia Consiliului din 2 aprilie 19631 de stabilire a principiilor generale de aplicare a unei politici comune de formare profesională, în special ultimul paragraf al celui de al patrulea principiu,

în urma obţinerii avizului Comisiei;

DECIDE:

Articolul 1

1. Comitetul consultativ pentru formare profesională, înfiinţat în conformitate cu dispoziţiile principiului patru din Decizia Consiliului din 2 aprilie 1963 de stabilire a principiilor generale de aplicare a unei politici comune de formare profesională, este alcătuit din treizeci şi şase de membri din fiecare stat membru, dintre care doi sunt reprezentanţi ai guvernului, doi sunt reprezentanţi ai sindicatelor şi doi sunt reprezentanţi ai patronatelor.

Dacă în cazul unui stat membru este necesar să fie reprezentate unele instituţii reprezentative care răspund din punct de vedere legal de formarea profesională, atunci acestea sunt reprezentate prin oricare dintre categoriile menţionate anterior, cărora le aparţin.

2. Un reprezentant al Înaltei Autorităţi a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi un reprezentant al Comisiei Comunităţii Europene a Energiei Atomice participă la lucrările Comitetului, fără a avea drept de vot.

Articolul 2

Fiecare stat membru trebuie să numească, pentru fiecare dintre categoriile menţionate la art. 1 alin. (1), câte un membru supleant.

În lipsa unuia sau a ambilor membri dintr-o categorie, membrul lor supleant are în mod automat dreptul să participe la dezbaterile Comitetului.

Când ambii membri sunt prezenţi, membrul supleant poate lua parte la şedinţele Comitetului. Acesta poate participa la discuţii când este invitat de către preşedinte, cu acordul membrilor Comitetului pe care îi suplineşte. Membrul supleant nu votează în acest caz.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...