Back

Comunitatea Europeană

Regulamentul nr. 503/1060 general de organizare Număr celex: 31960Q0503

În vigoare de la 03.05.1960

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENT GENERAL DE ORGANIZARE
din 20 aprilie 1960

ÎNALTA AUTORITATE,

având în vedere art. 16 din Tratat,

având în vedere regulamentul general de organizare din 5 noiembrie 1954 (Jurnalul Oficial al CECO din 24 noiembrie 1954, pagina 515),

modificat la 21 iunie 1956 (Jurnalul Oficial al CECO din 24 septembrie 1956, p.255),

adoptă următorul regulament general de organizare:

Articolul 1

Înalta Autoritate decide, în condiţiile prevăzute de Tratat şi de dispoziţiilor regulamentului său de procedură şi ale prezentului regulament, orice măsuri adecvate pentru realizarea obiectivelor stabilite de Tratat şi pentru asigurarea funcţionării serviciilor sale.

Articolul 2

Preşedintele Înaltei Autorităţi are sarcina administrării serviciilor şi de a asigura executarea hotărârilor Înaltei Autorităţi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

Vicepreşedinţii asistă preşedintele în îndeplinirea funcţiilor sale conform dispoziţiilor regulamentului de procedură şi ale prezentului regulament de organizare.

Articolul 3

În faţa Adunării Parlamentare Europene, în cazul în care preşedintele sau unul din vicepreşedinţi nu ia cuvântul în numele colegiului, preşedinţii grupurilor de lucru sunt în mod normal purtătorii de cuvânt ai Înaltei Autorităţi, sub rezerva unei decizii contrare a colegiului.

Aceleaşi dispoziţii se aplică reuniunilor Consiliului de miniştri, ale Comitetului consultativ şi ale comisiilor Adunării Parlamentare Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...