Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 1/2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0001

În vigoare de la 04.02.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/1/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 18 ianuarie 2006
privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto
pentru transportul rutier de mărfuri (versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 84/647/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1984 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducător auto pentru transportul rutier de mărfuri3 a fost modificată substanţial4. În interesul clarităţii şi raţionalităţii, respectiva directivă trebuie codificată.

(2) Din punct de vedere macroeconomic, utilizarea vehiculelor închiriate permite, în anumite situaţii, o alocare optimă a resurselor prin limitarea utilizării în mod ineficient a factorilor de producţie.

(3) Din punct de vedere microeconomic, această posibilitate aduce un element de flexibilitate organizării activităţilor de transport, mărind astfel productivitatea întreprinderilor vizate.

(4) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre cu privire la limitele de timp pentru transpunerea în legislaţia naţională a directivelor menţionate în anexa I, partea B.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...