Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 144/2006 privind orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013) Număr celex: 32006D0144

În vigoare de la 25.02.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 20 februarie 2006
privind orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltare
rurală (perioada de programare 2007-2013) (2006/144/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (Feader)1, în special articolul 9 alineatul (2) prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 prevede că orientările strategice pentru dezvoltare rurală pentru perioada de programare 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2013 ar trebui adoptate la nivel comunitar pentru a stabili priorităţile pentru dezvoltare rurală.

(2) Aceste orientări strategice ar trebui să reflecte rolul multifuncţional pe care îl joacă agricultura în bogăţia şi diversitatea peisajelor, a produselor alimentare şi a patrimoniului cultural şi natural pe întreg teritoriul Comunităţii.

(3) Aceste orientări strategice ar trebui să identifice domeniile importante pentru realizarea priorităţilor Comunităţii, în special în ceea ce priveşte obiectivele de dezvoltare durabilă de la Goteborg şi noua strategie pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă de la Lisabona, stabilite cu ocazia reuniunilor Consiliului European de la Goteborg (15 şi 16 iunie 2001) şi, respectiv, de la Salonic (20 şi 21 iunie 2003).

(4) Pe baza acestor orientări strategice, fiecare stat membru ar trebui să-şi pregătească propriul plan strategic naţional drept cadru de referinţă pentru pregătirea programelor de dezvoltare rurală,

DECIDE:

___________

1 JO L 277, 21.10.2005.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...