Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1255/2011 de instituire a unui program de susţinere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R1255

În vigoare de la 05.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolele 175 şi 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) şi articolul 195 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 107, 6.4.2011, p. 64.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 104, 2.4.2011, p. 47.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 17 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 24 noiembrie 2011.

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...