Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1206/2011 de stabilire a cerinţelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R1206

În vigoare de la 23.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (Regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

întrucât:

(1) Comisia a acordat Eurocontrol un mandat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru) (2) să definească cerinţele privind performanţa şi interoperabilitatea supravegherii în cadrul reţelei europene de management al traficului aerian (EATMN). Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat prezentat la 9 iulie 2010.

___________

(2) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) Înainte ca aeronavelor să li se furnizeze servicii de trafic aerian care utilizează un sistem de supraveghere, trebuie să aibă loc identificarea individuală a acestor aeronave în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI).

(3) Continuitatea operaţiunilor depinde de identificarea lipsită de ambiguităţi şi de întreruperi a fiecărei aeronave exploatate în regim de trafic aerian general în conformitate cu normele de zbor instrumental în întreg spaţiul aerian al cerului unic european.

(4) Metoda folosită în prezent pentru identificarea individuală a aeronavelor în Europa constă în utilizarea codurilor discrete de transponder radar secundar de supraveghere (codurile SSR), alocate în conformitate cu procedurile OACI şi cu planul de navigaţie aeriană pentru regiunea europeană.

(5) Ca urmare a creşterii traficului în ultimul deceniu, se constată o indisponibilitate constantă a codurilor SSR discrete necesare satisfacerii cererii în perioadele de vârf şi, prin urmare, identificarea individuală a aeronavelor în spaţiul aerian european nu poate fi garantată în prezent.

(6) În vederea reducerii cererii globale de alocare de coduri SSR discrete pentru realizarea identificării individuale a aeronavelor, trebuie mobilizată, în mod armonizat, într-un volum definit de spaţiu aerian din cadrul cerului unic european, o capacitate operaţională iniţială de utilizare a funcţiei de identificare a aeronavelor printr-un semnal de răspuns (downlink).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...