Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1207/2011 de stabilire a cerinţelor pentru performanţa şi interoperabilitatea funcţiei de supraveghere în cadrul Cerului unic european (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R1207

În vigoare de la 23.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea) (1), în special articolul 3 alineatul (5),

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

întrucât:

(1) Comisia a acordat Eurocontrol un mandat în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulamentul-cadru) (2) să definească cerinţele privind performanţa şi interoperabilitatea funcţiei de supraveghere în cadrul reţelei europene de gestionare a traficului aerian (denumită în continuare "EATMN"). Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat aferent prezentat la 9 iulie 2010.

___________

(2) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2) Continuitatea operaţiunilor depinde de coerenţa cerinţelor minime privind separarea aeronavelor aplicate în cadrul spaţiului aerian al Cerului unic european.

(3) Pentru a se asigura interoperabilitatea, trebuie aplicate principii comune atunci când are loc schimbul de date de supraveghere între sisteme. De asemenea, trebuie identificate capacităţile şi performanţele minime aplicabile componentelor aflate la bord ale sistemelor de supraveghere.

(4) Capacităţile componentelor la bord ale sistemelor de supraveghere trebuie să ofere flexibilitate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în privinţa alegerii celei mai potrivite soluţii pentru supravegherea de la sol în mediile lor specifice.

(5) Punerea în aplicare a prezentului regulament nu trebuie să aducă atingere introducerii altor aplicaţii şi tehnologii de supraveghere care aduc beneficii în medii specifice.

(6) Este necesar ca operatorii să fie anunţaţi din timp pentru a echipa aeronavele noi precum şi flotele deja existente cu noi capacităţi. Trebuie să se ţină seama de acest lucru la stabilirea termenelor privind introducerea echipamentului obligatoriu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...