Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1214/2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro Număr celex: 32011R1214

În vigoare de la 29.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea propunerii de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 278, 15.10.2010, p. 1.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 27 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 27 octombrie 2011.

întrucât:

(1) Introducerea monedei euro a crescut considerabil necesitatea transportului rutier transfrontalier de numerar. În cadrul zonei euro, băncile, sectorul marii distribuţii şi alţi profesionişti care manipulează numerar ar trebui să poată încheia contracte cu societatea de transport de numerar (CIT) care oferă cel mai bun preţ şi/sau serviciu şi să profite de serviciile de numerar ale celei mai apropiate sucursale a băncii centrale naţionale (BCN) sau ale celui mai apropiat centru de numerar al unei CIT, chiar dacă acestea sunt situate în alt stat membru. În plus, un mare număr de state membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre participante") au încheiat sau este posibil să dorească să încheie acorduri pentru producerea bancnotelor şi monedelor în străinătate. Însuşi principiul monedei unice presupune libertatea de circulaţie a numerarului între statele membre participante.

(2) Din cauza diferenţelor semnificative dintre legislaţiile naţionale ale statelor membre, efectuarea transporturilor rutiere transfrontaliere profesioniste de numerar în euro între statele membre participante este în general foarte dificilă. Această situaţie contravine principiului liberei circulaţii a monedei unice şi este în detrimentul principiului libertăţii de a furniza servicii, care constituie unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene.

(3) Prezentul regulament reprezintă răspunsul la posibilitatea de a prezenta instrumente de armonizare pentru transportul de numerar, prevăzută la articolul 38 litera (b) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne (3).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...