Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 665/2011 privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare [notificată cu numărul C(2011) 6974] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0665

În vigoare de la 08.10.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 34 alineatul (4),

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, Agenţia Europeană a Căilor Ferate ("Agenţia") creează şi menţine un registru al tipurilor de vehicule autorizate de statele membre pentru a fi date în exploatare (puse în funcţiune) în reţeaua feroviară a Uniunii.

(2) În cazul unora dintre vehiculele existente nu este posibilă stabilirea unei corespondenţe cu un tip de vehicul autorizat în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE. Cu toate acestea, posibilitatea de a include caracteristicile tehnice ale tuturor vehiculelor aflate în exploatare într-un singur registru poate fi benefică pentru sectorul feroviar.

(3) În majoritatea cazurilor, restricţiile referitoare la modul în care vehiculul poate fi utilizat conform articolului 33 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2008/57/CE fac obiectul unui cod specific. Aceste coduri de restricţie trebuie armonizate. Utilizarea codurilor de restricţie naţionale trebuie limitată la restricţiile care reflectă caracteristici speciale ale sistemului feroviar existent al unui stat membru şi care este puţin probabil să fie aplicate cu acelaşi înţeles în alte state membre. Agenţia trebuie să menţină la zi lista codurilor de restricţie armonizate şi lista codurilor naţionale şi să le publice pe site-ul său web.

(4) În conformitate cu articolul 34 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, atunci când o autorizaţie de tip este acordată, modificată, suspendată sau retrasă într-un stat membru, autorităţile naţionale de siguranţă trebuie să informeze Agenţia, astfel încât aceasta să poată actualiza registrul. Registrul trebuie să includă tipuri de vehicule autorizate în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/57/CE. Prin urmare, atunci când informează Agenţia, autorităţile naţionale de siguranţă trebuie să precizeze ce parametri ai tipului respectiv au fost verificaţi în conformitate cu normele naţionale notificate. Această precizare trebuie realizată în conformitate cu documentul de referinţă menţionat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE.

(5) Agenţia Europeană a Căilor Ferate a prezentat Comisiei recomandarea sa ERA/REC/07-2010/INT la 20 decembrie 2010.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 29 din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Obiect

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...