Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 631/2011 de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru raportarea cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea şi controlul integrat al poluării [notificată cu numărul C(2011) 6502] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0631

În vigoare de la 14.10.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (1), în special articolul 17 alineatul (3),

___________

(1) JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 2008/1/CE, statele membre au obligaţia de a prezenta rapoarte, odată la trei ani, cu privire la punerea în aplicare a directivei respective, pe baza unui chestionar elaborat de Comisie.

(2) Comisia a elaborat patru chestionare. Cel de-al patrulea chestionar, elaborat prin Decizia 2010/728/UE a Comisiei (2), a vizat anii 2009, 2010 şi 2011.

___________

(2) JO L 313, 30.11.2010, p. 13.

(3) Deoarece chestionarul elaborat prin Decizia 2010/728/UE urmează să fie utilizat în scopul raportării până la 31 decembrie 2011, este necesar să se elaboreze un nou chestionar care să vizeze următoarea perioadă de raportare de trei ani, ţinând seama de experienţa acumulată ca urmare a punerii în aplicare a Directivei 2008/1/CE şi a utilizării chestionarelor precedente. Cu toate acestea, având în vedere că Directiva 2008/1/CE va fi abrogată începând cu 7 ianuarie 2014 şi înlocuită cu Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (3), noul chestionar trebuie să vizeze doar doi ani, respectiv 2012 şi 2013. Din motive de claritate, Decizia 2010/728/UE trebuie înlocuită.

___________

(3) JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 6 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului (4),

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...