Back

Parlamentul României

Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activităţii de cămătărie

În vigoare de la 25.11.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează interzicerea activităţii de cămătărie.

Art. 2. -

În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) camătă - dobândă pe care o ia cămătarul pentru sumele date cu împrumut;

b) cămătar - persoană fizică ce dă împrumuturi băneşti în schimbul unei camete.

Art. 3. - Jurisprudență (3)

(1) Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (6)

(2) Sumele de bani obţinute prin săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin. (1) se confiscă.
Jurisprudență (1)

Art. 4. -

Prezenta lege reglementează interzicerea activităţii de cămătărie până la intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 216.

se încarcă...