Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 667/2011 privind modalităţi pentru aplicarea coordonată a normelor privind punerea în aplicare în ceea ce priveşte serviciile mobile de comunicaţii prin satelit (MSS), în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 7001] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0667

În vigoare de la 11.10.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 iunie 2008 privind selectarea şi autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) (1), în special articolul 9 alineatul (3),

___________

(1) JO L 172, 2.7.2008, p. 15.

întrucât:

(1) Decizia nr. 626/2008/CE urmăreşte să faciliteze dezvoltarea unei pieţe interne competitive a MSS pe teritoriul Uniunii şi să asigure acoperirea treptată în toate statele membre, prin intermediul unor operatori selectaţi pentru a presta aceste servicii.

(2) În special, aceasta instituie o procedură pentru selectarea în comun a operatorilor de sisteme mobile de comunicaţii prin satelit cuprinzând banda de frecvenţe de 2 GHz, care cuprinde frecvenţe radio de 1980-2010 MHz pentru comunicaţiile Pământ-spaţiu şi de 2170-2200 MHz pentru comunicaţiile spaţiu-Pământ.

(3) Decizia 2009/449/CE a Comisiei din 13 mai 2009 privind selectarea operatorilor de sisteme paneuropene care furnizează servicii mobile prin satelit (MSS) (2) enumeră operatorii selectaţi şi frecvenţele corespunzătoare.

___________

(2) JO L 149, 12.6.2009, p. 65.

(4) În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Decizia nr. 626/2008/CE, statele membre trebuie să se asigure că respectivii candidaţi selectaţi au dreptul de a utiliza frecvenţele radio specifice identificate prin Decizia 2009/449/CE, precum şi dreptul de a opera un sistem mobil de comunicaţii prin satelit în funcţie de intervalul de timp şi de zona de servicii pentru care s-au angajat.

(5) Drepturile de a utiliza frecvenţa radio specifică şi de a opera un sistem mobil de comunicaţii prin satelit sunt supuse condiţiilor comune prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Decizia nr. 626/2008/CE. Operatorii selectaţi trebuie, îndeosebi, să utilizeze spectrul alocat de frecvenţe radio pentru furnizarea de MSS, să fi îndeplinit etapele de la şase la nouă identificate în anexa la decizia sus-menţionată până la 13 mai 2011 şi să respecte toate angajamentele asumate la momentul depunerii candidaturilor.

(6) Monitorizarea respectării acestor condiţii comune şi punerea în aplicare, inclusiv evaluarea finală a eventualelor încălcări ale condiţiilor comune, trebuie realizate la nivel naţional.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...