Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 636/2011 de stabilire a datei de la care Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) îşi începe activitatea în prima regiune Număr celex: 32011D0636

În vigoare de la 27.09.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (1), în special articolul 48 alineatul (1),

___________

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 60.

întrucât:

(1) Comisia ar trebui să stabilească data de la care VIS îşi începe activitatea, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 48 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) din Regulamentul VIS.

(2) În conformitate cu punctul articolul 48 alineatul (1) litera (a) şi articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul VIS, Comisia a adoptat trei decizii necesare pentru punerea în aplicare tehnică a VIS central, a interfeţelor naţionale şi a infrastructurii de comunicaţii între VIS central şi interfeţele naţionale. Aceste decizii sunt Decizia Comisiei 2009/377/CE din 5 mai 2009 de adoptarea a măsurilor de punere în aplicare a mecanismului de consultare şi a altor proceduri menţionate la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) (2), Decizia 2009/756/CE a Comisiei din 9 octombrie 2009 de stabilire a specificaţiilor privind rezoluţia şi utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea şi verificarea biometrică în cadrul Sistemului de Informaţii privind Vizele (3) şi Decizia Comisiei 2009/876/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare pentru introducerea datelor şi corelarea cererilor, pentru accesarea datelor, pentru modificarea, ştergerea şi ştergerea anticipată a datelor, precum şi pentru ţinerea şi accesarea evidenţelor referitoare la operaţiuni de prelucrare a datelor în Sistemul de Informaţii privind Vizele (4).

___________

(2) JO L 117, 12.5.2009, p. 3.

(3) JO L 270, 15.10.2009, p. 14.

(4) JO L 315, 2.12.2009, p. 30.

(3) În conformitate cu articolul 48 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul VIS, Comisia a anunţat finalizarea cu succes a unei verificări cuprinzătoare a VIS la data adoptării prezentei decizii.

(4) În conformitate cu articolul 48 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul VIS, statele membre au informat Comisia că au luat măsurile tehnice şi juridice necesare pentru culegerea şi transmiterea către VIS a datelor prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul VIS cu privire la toate cererile din prima regiune, inclusiv măsurile referitoare la culegerea şi/sau transmiterea datelor în numele unui alt stat membru.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...