Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

În vigoare de la 15.11.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea diminuării sumelor acordate de la bugetul de stat, din cauza efectelor negative pe care încă le produce criza economică.

Adoptarea prezentului act normativ la nivel de ordonanţă de urgenţă se impune pentru a degreva bugetul de stat de plata subvenţiilor pentru construcţia de locuinţe.

Această măsură este necesară pentru că, până în prezent, de la bugetul de stat nu au putut fi decontate subvenţiile solicitate la plată de către consiliile locale pentru locuinţele finalizate, conform prevederilor legale.

Amânarea adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, neexistând suficiente surse de finanţare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul de stat, în contextul economic actual.

Consecinţele negative rezultă din insuficienta alocare a fondurilor de la bugetul de stat în contextul crizei economice actuale. Această situaţie conduce la imposibilitatea decontării din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului atât a subvenţiilor solicitate de consiliile locale până în prezent, cât şi a subvenţiilor care se vor solicita la plată, conducând la neîndeplinirea de către stat a obligaţiilor legale pe care le are faţă de beneficiarii Programului.

În situaţia în care Programul ar continua să se deruleze, statul va trebui să-şi onoreze obligaţiile, conform prevederilor legale, prin neîndeplinirea acestora riscând acţiuni în instanţă din partea beneficiarilor Programului care nu îşi vor primi subvenţiile.

Neadoptarea în regim de urgenţă a acestei ordonanţe ar conduce la imposibilitatea asigurării de la bugetul de stat a sumelor necesare acordării subvenţiilor deja solicitate la plată de către consiliile locale în conformitate cu prevederile Programului.

Având în vedere cele menţionate mai sus, se impune aprobarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, statul nu mai acordă subvenţii de la bugetul de stat prin Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. -

Subvenţiile acordate de la bugetul de stat prin Program se acordă numai pentru cererile de subvenţie depuse de beneficiari şi înregistrate la consiliile locale înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 95.

se încarcă...