Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 16/2011 cuprinzând Dispoziţiile uniforme privind omologarea: I. centurilor de siguranţă, a sistemelor de fixare, a sistemelor de fixare pentru copii şi a sistemelor ISOFIX de fixare pentru copii pentru ocupanţii autovehiculelor – II. vehiculelor echipate cu centuri de siguranţă, dispozitiv de avertizare privind portul centurii de siguranţă, sisteme de fixare, sisteme de fixare pentru copii şi sisteme ISOFIX de fixare pentru copii Număr celex: 32011R0016

În vigoare de la 09.09.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului internaţional public. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Cuprinde întregul text valabil până la:

Completarea 1 la seria de modificări 06 – Data intrării în vigoare: 23 iunie 2011

CUPRINS
REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiţii

3. Cerere de omologare

4. Marcaje

5. Omologare

6. Specificaţii

7. Încercări

8. Cerinţe referitoare la instalarea în vehicul

9. Conformitatea producţiei

10. Penalizări pentru neconformitatea producţiei

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...