Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 622/2011 privind procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011H0622

În vigoare de la 21.09.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

În conformitate cu secţiunea 7.3.4 din anexa la Decizia 2011/275/UE a Comisiei din 26 aprilie 2011 privind o specificaţie tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "infrastructură" al sistemului feroviar transeuropean convenţional (1), liniile de cale ferată existente care nu fac obiectul unui proiect de reînnoire sau modernizare pot permite circulaţia vehiculelor care sunt conforme cu STI, îndeplinind în acelaşi timp cerinţele esenţiale ale Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (2). În acest caz, administratorul de infrastructură trebuie să completeze, în mod voluntar, registrul de infrastructură în conformitate cu anexa D la Decizia 2011/275/UE. Trebuie să se recomande o procedură comună care să fie folosită pentru demonstrarea nivelului de conformitate cu parametrii de bază ai STI stabiliţi prin Decizia 2011/275/UE,

___________

(1) JO L 126, 14.5.2011, p. 53.

(2) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

RECOMANDĂ

ca procedura menţionată în anexă să fie aplicată pentru demonstrarea nivelului de conformitate al instalaţiilor fixe existente cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate.

Adoptată la Bruxelles, 20 septembrie 2011.

Pentru Comisie
Siim Kallas
Vicepreşedinte

ANEXĂ

Procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificaţiilor tehnice de interoperabilitate

1. Introducere

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...