Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 638/2011 privind indicatorii pentru alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră operatorilor de aeronave, în conformitate cu articolul 3e din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0638

În vigoare de la 28.09.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului(1), în special articolul 3e alineatul (3) litera (e),

___________

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

întrucât:

(1) Este necesar să se adopte indicatorii care urmează să fie folosiţi pentru alocarea cotelor cu titlu gratuit operatorilor de aeronave în perioada de comercializare 1 ianuarie-31 decembrie 2012 menţionată la articolul 3c alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE şi în perioada de comercializare 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020, menţionată la articolul 13 alineatul (1) coroborat cu articolul 3c alineatul (2) din directiva respectivă.

(2) Cotele alocate în conformitate cu indicatorii respectivi trebuie stabilite până în 2020, cu excepţia cazului în care actele adoptate în temeiul articolului 25a din Directiva 2003/87/CE prevăd adoptarea unor modificări subsecvente.

(3) Ca urmare a încorporării în Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) a Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii(2) prin Decizia nr. 6/2011 a Comitetului mixt al SEE din 1 aprilie 2011 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE(3), indicatorii trebuie aplicaţi în întregul SEE.

___________

(2) JO L 8, 13.1.2009, p. 3.

(3) JO L 93, 7.4.2011, p. 35.

(4) Prin urmare, este necesar ca indicatorii să se bazeze pe numărul de cote alocate cu titlu gratuit în întregul SEE, stabilit prin Decizia nr. 93/2011 a Comitetului mixt al SEE din 20 iulie 2011 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE(4).

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...