Comisia Europeană

Regulamentul nr. 931/2011 privind cerințele în materie de trasabilitate a alimentelor de origine animală stabilite în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011R0931

În vigoare de la 20.09.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

COMISIA EUROPEANÃ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației în sectorul alimentar, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

___________

(1) JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

întrucât:

(1) Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 stabilește principiile generale ale trasabilității alimentelor. Acesta prevede că trasabilitatea alimentelor trebuie să fie asigurată în toate etapele producției, prelucrării și distribuției. De asemenea, articolul respectiv prevede că operatorii din sectorul alimentar trebuie să fie în măsură să identifice persoanele care îi aprovizionează cu alimente. Aceștia trebuie, de asemenea, să fie în măsură să identifice întreprinderile către care au fost furnizate propriile lor produse. Aceste informații trebuie să fie puse la dispoziția autorităților competente, la cerere.

(2) Trasabilitatea este necesară pentru a asigura siguranța alimentelor și fiabilitatea informațiilor furnizate consumatorilor. În special, este necesar să se aplice principiile trasabilității în cazul alimentelor de origine animală pentru a sprijini procesul de eliminare de pe piață a alimentelor nesigure, protejând astfel consumatorii.

(3) Pentru a asigura trasabilitatea alimentelor, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, este necesar să se cunoască numele și adresa operatorului din sectorul alimentar care furnizează alimentul în cauză, precum și numele și adresa operatorului din sectorul alimentar căruia i s-a furnizat alimentul în cauză. Cerința respectivă se bazează pe abordarea "un pas înapoi" - "un pas înainte" care prevede ca operatorii din sectorul alimentar să dispună de un sistem care să le permită să identifice furnizorul lor direct (furnizorii lor direcți), precum și clientul lor direct (clienții lor direcți), cu excepția cazului în care sunt consumatori finali.

(4) Crizele alimentare din trecut au relevat faptul că documentele păstrate la dosar nu sunt întotdeauna suficiente pentru a permite trasabilitatea completă a alimentelor suspecte. Pe parcursul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002, Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (2), Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (3) și a Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (4), experiența a dovedit faptul că operatorii din sectorul alimentar nu dispun, în general, de informațiile necesare pentru a se asigura că sistemele lor de identificare a manipulării sau a depozitării alimentelor sunt adecvate, în special în sectorul alimentelor de origine animală. Această situație a dus în acest sector la pierderi mari care ar fi putut fi evitate și care s-au datorat lipsei unei trasabilități complete și rapide a alimentelor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...