Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 547/2011 privind lansarea schimbului automatizat de date privind înmatricularea vehiculelor în România Număr celex: 32011D0547

În vigoare de la 12.09.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere (1), în special articolul 25,

___________

(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

având în vedere Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI (2), în special articolul 20 şi capitolul 4 din anexă,

___________

(2) JO L 210, 6.8.2008, p. 12.

întrucât:

(1) În conformitate cu Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, actele instituţiilor, ale organelor, ale oficiilor şi ale agenţiilor Uniunii adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona continuă să producă efecte juridice atât timp cât aceste acte nu vor fi fost abrogate, anulate sau modificate în temeiul tratatelor.

(2) În consecinţă, se aplică articolul 25 din Decizia 2008/615/JAI, iar Consiliul trebuie să decidă în unanimitate dacă statele membre au pus în aplicare dispoziţiile capitolului 6 din respectiva decizie.

(3) Articolul 20 din Decizia 2008/616/JAI prevede că deciziile menţionate la articolul 25 alineatul (2) din Decizia 2008/615/JAI se adoptă în temeiul unui raport de evaluare bazat pe un chestionar. În ceea ce priveşte schimbul automatizat de date în conformitate cu capitolul 2 din Decizia 2008/615/JAI, raportul de evaluare se bazează de asemenea pe o vizită de evaluare şi pe un test-pilot.

(4) În conformitate cu dispoziţiile de la punctul 1.1 din capitolul 4 al anexei la Decizia 2008/616/JAI, chestionarul elaborat de grupul de lucru competent al Consiliului se aplică fiecăruia dintre schimburile automatizate de date şi trebuie să fie completat de un stat membru de îndată ce acesta consideră că îndeplineşte condiţiile pentru schimbul de date din categoria de date corespunzătoare.

(5) România a completat chestionarul privind protecţia datelor şi chestionarul referitor la datele privind înmatricularea vehiculelor.

(6) România a derulat cu succes un test-pilot împreună cu Ţările de Jos.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...