Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 544/2011 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen [notificată cu numărul C(2011) 6422] Număr celex: 32011D0544

În vigoare de la 07.10.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 95/60/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscală a motorinelor şi a kerosenului (1), în special articolul 2 alineatul (2),

___________

(1) JO L 291, 6.12.1995, p. 46.

întrucât:

(1) Pentru buna funcţionare a pieţei interne şi, în special, pentru prevenirea evaziunii fiscale, Directiva 95/60/CE prevede un sistem comun de marcare pentru identificarea motorinelor încadrate la codul NC 2710 00 69 şi a kerosenului încadrat la codul NC 2710 00 55 care au fost eliberate pentru consum cu scutire de la plata accizelor sau cu o rată redusă a accizelor. Din 2002, primul cod a fost divizat în codurile NC 2710 19 41, 2710 19 45 şi 2710 19 49 pentru a se ţine seama de conţinutul de sulf al motorinei, iar al doilea cod a fost transpus ca NC 2710 19 25.

(2) Decizia 2006/428/CE a Comisiei din 22 iunie 2006 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen (2) a stabilit că produsul identificat prin denumirea ştiinţifică N-etil-N-[2-(1-izobutoxietoxi)etil]-4-(fenilazo)anilină (solvent Yellow 124) este marcajul fiscal comun prevăzut de Directiva 95/60/CE pentru marcarea motorinelor şi a kerosenului care nu au fost supuse ratei integrale a taxei, aplicabilă acestor produse energetice utilizate drept carburant.

___________

(2) JO L 172, 24.6.2006, p. 15.

(3) Articolul 2 din Decizia 2006/428/CE prevede revizuirea acestei decizii până la 31 decembrie 2011 cel târziu, ţinând seama de evoluţiile tehnice din domeniul sistemelor de marcare şi de necesitatea de a contracara utilizarea frauduloasă a uleiurilor minerale scutite de la plata accizelor sau supuse unei rate reduse a accizelor.

(4) În cadrul procesului de revizuire, a avut loc o consultare a statelor membre. În general, statele membre consideră că solventul Yellow 124 a corespuns obiectivelor de contracarare a utilizării frauduloase a uleiurilor minerale scutite de la plata accizelor sau supuse unei rate reduse a accizelor.

(5) Nu au fost raportate probleme în legătură cu efectele asupra sănătăţii şi mediului produse de utilizarea solventului Yellow 124.

(6) Până acum, nu a fost prezentat sau susţinut de informaţii ştiinţifice relevante niciun produs alternativ ca potenţial înlocuitor pentru solventul Yellow 124, care să îndeplinească toate criteriile după care acest solvent a fost selectat ca marcaj fiscal comun.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...