Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 691/2011 privind conturile economice de mediu europene (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R0691

În vigoare de la 22.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziţia Parlamentului European din 7 iunie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 21 iunie 2011.

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede, între altele, că Uniunea "acţionează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forţei de muncă şi spre progres social, precum şi pe un nivel înalt de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii mediului".

(2) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilirea a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu (2) a confirmat că informaţiile fiabile privind starea mediului, tendinţele, presiunile şi factorii principali pentru schimbările de mediu sunt esenţiale pentru elaborarea şi punerea în aplicare a unei politici eficace şi, în mod mai general, pentru responsabilizarea cetăţenilor. Ar trebui elaborate instrumente care să permită o mai bună conştientizare de către public a efectelor activităţii economice asupra mediului.

___________

(2) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(3) Pentru dezvoltarea durabilă a Uniunii, în viitor va fi crucială o abordare cu un fundament ştiinţific solid a măsurării insuficienţei resurselor.

(4) Decizia nr. 1578/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 privind programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 (3) se referă, în mod clar, la necesitatea de a dispune de statistici şi de conturi de înaltă calitate în domeniul mediului. În plus, în cadrul principalelor iniţiative pentru 2008-2012, aceasta afirmă că ar trebui dezvoltate, dacă este cazul, temeiurile juridice corespunzătoare domeniilor strategice ale culegerii datelor de mediu, care nu sunt reglementate, în prezent, prin acte juridice.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...