Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 70/2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive Număr celex: 32011L0070

În vigoare de la 02.08.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolele 31 şi 32,

având în vedere propunerea Comisiei Europene, elaborată în urma consultării unui grup de experţi numiţi din rândul cercetătorilor din statele membre de către Comitetul ştiinţific şi tehnic,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) Avizul din 4 mai 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

___________

(2) Avizul din 23 iunie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Articolul 2 litera (b) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare "Tratatul Euratom") prevede stabilirea unor norme de siguranţă uniforme pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei.

(2) Articolul 30 din Tratatul Euratom prevede stabilirea unor standarde fundamentale pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante.

(3) Articolul 37 din Tratatul Euratom prevede obligaţia statelor membre de a prezenta Comisiei date generale privind orice plan de depozitare a deşeurilor radioactive.

(4) Directiva 96/29/Euratom a Consiliului (3) stabileşte standarde de securitate de bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor cauzate de radiaţiile ionizante. Dispoziţiile directivei respective au fost suplimentate prin prevederi legislative mai specifice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...