Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 496/2011 privind conformitatea standardului EN 16156:2010 "Ţigarete. Evaluarea tendinţei de aprindere. Cerinţe de securitate" şi a standardului EN ISO 12863:2010 "Metoda standard de testare pentru evaluarea tendinţei de declanşare a incendiilor de către ţigări" cu cerinţa generală privind siguranţa prevăzută la Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi publicarea referinţelor standardului EN 16156:2010 "Ţigarete. Evaluarea tendinţei de aprindere. Cerinţe de securitate" şi a standardului EN ISO 12863:2010 "Metoda standard de testare pentru evaluarea tendinţei de declanşare a incendiilor de către ţigări" în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2011) 5626] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0496

În vigoare de la 10.08.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

după consultarea comitetului permanent instituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (2),

___________

(2) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE obligă producătorii să introducă pe piaţă doar produse sigure.

(2) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, un produs este considerat sigur, în ceea ce priveşte riscurile şi categoriile de risc reglementate de standardele naţionale relevante, în cazul în care este conform cu standardele naţionale neobligatorii care transpun standardele europene, ale căror referinţe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din directiva respectivă.

(3) În temeiul articolului 4 alineatul (1) din directiva respectivă, standardele europene sunt stabilite de organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat stabilit de Comisie.

(4) În temeiul articolului 4 alineatul (2), Comisia va publica referinţele standardelor respective.

(5) În iunie 2008, Comisia a acordat Comitetului European de Standardizare (CEN) mandatul M/425 pentru elaborarea unui standard european de siguranţă care să abordeze riscul de incendiu al ţigărilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...