Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 516/2011 privind reducerea prezenţei dioxinelor, a furanilor şi a PCB din alimentaţia umană şi animală (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011H0273

În vigoare de la 24.08.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Mai multe măsuri au fost adoptate ca parte a unei strategii globale de reducere a prezenţei dioxinelor, a furanilor şi a PCB în mediu şi în alimentaţia umană şi animală.

(2) Conţinuturile maxime pentru dioxine, suma dioxinelor şi a PCB de tipul dioxinelor au fost stabilite, pentru furaje, prin Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanţele nedorite din furaje (1) şi, pentru produsele alimentare, prin Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi contaminanţi din produsele alimentare (2).

___________

(1) JO L 140, 30.5.2002, p. 10.

(2) JO L 364, 20.12.2006, p. 5.

(3) Recomandarea 2006/88/CE a Comisiei din 6 februarie 2006 privind reducerea prezenţei dioxinelor, a furanilor şi a PCB din alimentaţia umană şi animală (3) stabileşte nivelurile de intervenţie pentru dioxine şi PCB de tipul dioxinelor din produsele alimentare, pentru a stimula o abordare proactivă în ceea ce priveşte reducerea prezenţei dioxinelor şi a PCB de tipul dioxinelor în produsele alimentare. Aceste niveluri de intervenţie constituie un instrument pus la dispoziţia autorităţilor competente şi a operatorilor pentru semnalarea cazurilor în care este necesar să se identifice sursa de contaminare şi să se ia măsuri pentru reducerea sau eliminarea acesteia. Având în vedere faptul că sursele de producere a dioxinelor şi a PCB de tipul dioxinelor sunt diferite, este necesar să se stabilească niveluri de intervenţie separate pentru dioxine, pe de o parte, şi pentru PCB de tipul dioxinelor, pe de altă parte.

___________

(3) JO L 42, 14.2.2006, p. 26.

(4) În Directiva 2002/32/CE au fost stabilite praguri de acţiune pentru dioxine şi PCB de tipul dioxinelor în furaje.

(5) Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a organizat, în perioada 28-30 iunie 2005, un atelier de lucru reunind experţi privind reevaluarea valorilor factorilor de echivalenţă toxică (TEF) stabiliţi de OMS în 1998. Au fost modificate o serie de valori ale TEF, în special pentru PCB, congenerii octacloruraţi şi furanii pentacloruraţi. Datele privind efectul noilor valori ale TEF şi datele recente în materie de prezenţă sunt reunite în raportul ştiinţific al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), intitulat "Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed" (4) (Rezultate ale monitorizării conţinuturilor de dioxine din alimentaţia umană şi animală). Prin urmare, este necesar să se revizuiască nivelurile de intervenţie, luând în considerare noile valori ale TEF.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...