Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 463/2011 privind închiderea conturilor prezentate de Bulgaria şi România pentru cheltuielile finanţate în cadrul Programului Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD) în 2008 [notificată cu numărul C(2011) 5183] (Numai textele în limbile bulgară şi română sunt autentice) Număr celex: 32011D0463

În vigoare de la 26.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind sprijinul comunitar destinat măsurilor de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în ţările candidate din Europa Centrală şi de Est în perioada de preaderare (1),

___________

(1) JO L 161, 26.6.1999, p. 87.

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2222/2000 al Comisiei din 7 iunie 2000 de stabilire a normelor financiare de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului privind sprijinul comunitar destinat măsurilor de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în ţările candidate din Europa Centrală şi de Est în perioada de preaderare (2), în special articolul 13,

___________

(2) JO L 253, 7.10.2000, p. 5.

având în vedere Acordul de finanţare multianual încheiat cu Bulgaria la 18 decembrie 2000, în special secţiunea A articolul 11 din anexa la acesta,

având în vedere Acordul de finanţare multianual încheiat cu România la 2 februarie 2001, în special secţiunea A articolul 11 din anexa la acesta,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 248/2007 al Comisiei din 8 martie 2007 privind măsurile referitoare la acordurile de finanţare multianuale şi acordurile de finanţare anuale încheiate pe baza programului SAPARD, precum şi la tranziţia de la programul SAPARD la programele de dezvoltare rurală (3) coroborat cu acordurile de finanţare multianuale menţionate la punctul 1 din anexa II la regulamentul respectiv, în special secţiunea A articolul 11 din anexele la aceste acorduri,

___________

(3) JO L 69, 9.3.2007, p. 5.

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...