Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 476/2011 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipamente de antrenament staţionare în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0476

În vigoare de la 28.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE prevede ca standardele europene să fie stabilite de organismele europene de standardizare. Aceste standarde ar trebui să garanteze că produsele înde- plinesc cerinţa generală de siguranţă prevăzută de directivă.

(2) În temeiul Directivei 2001/95/CE, se consideră că un produs este sigur atunci când este în conformitate cu standardele naţionale neobligatorii care transpun standarde europene ale căror trimiteri au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Articolul 4 din Directiva 2001/95/CE stabileşte procedura de elaborare a standardelor europene. În cadrul procedurii respective, Comisia trebuie să determine cerinţele de siguranţă specifice care ar trebui îndeplinite de standardele europene şi, ulterior, în baza cerinţelor respective, să acorde mandate organismelor europene de standardizare în vederea elaborării acelor standarde.

(4) Comisia trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trimiterile la standardele europene adoptate în acest mod.

(5) În conformitate cu al doilea paragraf al articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, trimiterile la stan- dardele europene, care au fost adoptate de către organismele europene de standardizare înainte de intrarea în vigoare a directivei respective, pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene chiar şi în lipsa unui mandat din partea Comisiei, în cazul în care acele standarde asigură respectarea cerinţei generale de siguranţă, stabilită în directiva respectivă.

(6) Prin Decizia sa 2006/514/CE (2), Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trimiterile la nouă standarde europene privind siguranţa echipamentelor de antrenament staţionare.

___________

(2) JO L 200, 22.7.2006, p. 35.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...