Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 479/2011 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipament de gimnastică în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0479

În vigoare de la 29.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE prevede ca standardele europene să fie stabilite de organismele europene de standardizare. Aceste standarde ar trebui să garanteze că produsele îndeplinesc obligaţia generală de siguranţă prevăzută de directiva respectivă.

(2) În conformitate cu Directiva 2001/95/CE, un produs trebuie să fie considerat sigur atunci când este în conformitate cu standardele naţionale voluntare de transpunere a standardelor europene ale căror referinţe au fost publicate de către Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Articolul 4 din Directiva 2001/95/CE prezintă procedura de elaborare a standardelor europene. În conformitate cu procedura respectivă, Comisia urmează să determine cerinţele specifice de siguranţă pe care ar trebui să le satisfacă standardele europene şi, în continuare, pe baza cerinţelor respective, să mandateze organismele europene de standardizare să elaboreze standardele respective.

(4) Comisia urmează să publice referinţele la standardele europene adoptate prin această procedură în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În conformitate cu al doilea paragraf din articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, referinţele la standardele europene care au fost adoptate de organismele de standardizare europene înainte de intrarea în vigoare a directivei respective se pot publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene chiar şi în absenţa unui mandat din partea Comisiei, în cazul în care standardele respective asigură respectarea cerinţei generale de siguranţă prezentată în directiva respectivă.

(5) Prin Decizia sa 2005/718/CE (2), Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referinţele la şapte standarde europene privind siguranţa echipamentului de gimnastică.

___________

(2) JO L 271, 15.10.2005, p. 51.

(6) Cele şapte standarde europene privind siguranţa echipamentului de gimnastică vizate de Decizia 2005/718/CE nu sunt susţinute printr-un mandat al Comisiei adoptat în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...