Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 665/2011 privind autorizarea şi refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate atribuite produselor alimentare şi referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R0665

În vigoare de la 12.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 17 alineatul (3),

___________

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate formulate pentru alimente sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar auto┬­ rităţii naţionale competente a unui stat membru. Auto­ritatea naţională competentă înaintează cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia şi să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă. (4) Comisia trebuie să ia o decizie cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând cont de avizul emis de autoritate.

(5) Cele trei avize la care se face referire în prezentul regu­lament sunt legate de cererile referitoare la menţiunile privind reducerea riscului de îmbolnăvire, astfel cum se menţionează la articolul 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006.

(6) Ca urmare a unei cereri din partea Wrigley GmbH, transmisă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorităţii i-a revenit sarcina de a formula un aviz cu privire la o menţiune de sănătate privind efectele gumei de mestecat fără zahăr asupra reducerii demineralizării dinţilor (Întrebarea nr. EFSA-Q-2010-00119) (2). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Mestecarea de gumă de mestecat fără zahăr remineralizează smalţul dinţilor, ceea ce reduce riscul apariţiei cariilor dentare".

___________

(2) The EFSA Journal, 2010; 8(10):1775.

(7) Pe baza datelor prezentate, autoritatea a concluzionat în avizul său, primit de Comisie şi de statele membre la 1 octombrie 2010, că a fost stabilită o relaţie cauză-efect între consumul de gumă de mestecat fără zahăr şi efectul pretins. Prin urmare, o menţiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 şi ar trebui inclusă în lista menţiunilor permise a Uniunii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...