Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 666/2011 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R0666

În vigoare de la 12.07.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parla­mentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (1), în special articolul 18 alineatul (5),

___________

(1) JO L 404, 30.12.2006, p. 9.

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi sunt incluse într-o listă a menţiunilor autorizate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii din sectorul alimentar auto­rităţii naţionale competente a unui stat membru. Auto­ritatea naţională competentă trebuie să înainteze cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia şi să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate respectivă.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) În urma unei cereri din partea Synbiotec S.r.l., prezentată în temeiul articolului 13 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, s-a solicitat autorităţii să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate privind efectele Synbio asupra menţinerii şi îmbunătăţirii bunăstării intes­tinului (Întrebarea nr. EFSA-Q-2009-00889) (2). Menţiunea de sănătate propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Synbio persistă în tractul intestinal şi favorizează regularitatea naturală contribuind la menţinerea şi îmbunătăţirea bunăstării intestinului uman".

___________

(2) The EFSA Journal 2010; 8(9):1773.

(6) La data de 27 septembrie 2010, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii, care concluziona, pe baza datelor prezentate, că nu a fost stabilită o relaţie cauză-efect între consumul de Synbio şi efectul pretins. În consecinţă, având în vedere că menţiunea de sănătate nu îndeplineşte cerinţele Regula­mentului (CE) nr. 1924/2006, aceasta nu ar trebui auto­rizată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...