Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 330/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru laptopuri [notificată cu numărul C(2011) 3736] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0330

În vigoare de la 27.06.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANÃ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3) Decizia 2001/687/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru calculatoarele portabile. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2005/343/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

___________

(2) JO L 242, 12.9.2001, p. 11.

(3) JO L 115, 4.5.2005, p. 35.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluțiilor tehnologice. În plus, în 2006 a fost încheiat acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană (denumit în continuare "acordul"), aprobat prin Decizia 2006/1005/CE a Consiliului (4), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2010/C 186/1 din 12 august 2009 a autorităților administrative, în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificațiilor pentru computere prevăzute în partea VIII a anexei C la acord (denumită în continuare "ENERGY STAR v5.0") (5), prin care se stabilesc criteriile pentru eticheta Energy Star.

___________

(4) JO L 381, 28.12.2006, p. 24.

(5) JO C 186, 9.7.2010, p. 1.

(5) Aceste noi criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, trebuie să fie valabile o perioadă de trei ani de la data adoptării prezentei decizii.

(6) Decizia 2005/343/CE trebuie înlocuită din motive de claritate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...