Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 330/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru laptopuri [notificată cu numărul C(2011) 3736] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0330

În vigoare de la 27.06.2011 până la 01.09.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Decizia nr. 1371/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3) Decizia 2001/687/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice şi cerinţele aferente de evaluare şi verificare pentru calculatoarele portabile. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2005/343/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 iunie 2011.

___________

(2) JO L 242, 12.9.2001, p. 11.

(3) JO L 115, 4.5.2005, p. 35.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluţiilor tehnologice. În plus, în 2006 a fost încheiat acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană (denumit în continuare "acordul"), aprobat prin Decizia 2006/1005/CE a Consiliului (4), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2010/C 186/1 din 12 august 2009 a autorităţilor administrative, în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificaţiilor pentru computere prevăzute în partea VIII a anexei C la acord (denumită în continuare "ENERGY STAR v5.0") (5), prin care se stabilesc criteriile pentru eticheta Energy Star.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...