Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 331/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru surse de lumină [notificată cu numărul C(2011) 3749] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0331

În vigoare de la 27.06.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3) Decizia 2002/747/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice şi cerinţele aferente de evaluare şi verificare pentru becurile electrice. Aceste criterii sunt valabile până la 31 august 2011.

___________

(2) JO L 242, 10.9.2002, p. 44.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri în lumina evoluţiilor tehnologice. În urma aceste revizuiri, este necesar să se modifice definiţia produsului şi să se schimbe denumirea categoriei de produse. Aceste noi criterii, precum şi cerinţele de evaluare şi verificare aferente trebuie să fie valabile o perioadă de doi ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2002/747/CE trebuie înlocuită.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...