Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 295/2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de reţea TARGET2-Securities (BCE/2011/5) Număr celex: 32011D0295

În vigoare de la 21.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 3.1 şi 12.1 şi articolele 17, 18 şi 22,

întrucât:

(1) TARGET2-Securities (denumit în continuare "T2S") are drept scop facilitarea integrării pieţei serviciilor posttranzacţionare prin oferirea de servicii de decontare în banii băncii centrale a operaţiunilor cu numerar şi cu titluri de valoare, în mod centralizat, neutru şi fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită depozitarilor centrali de titluri de valoare (DCT) să furnizeze propriilor clienţi servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate şi standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilităţi de funcţionare transfrontalieră.

(2) În contextul celui de-al treilea raport intermediar privind progresul T2S, din februarie 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că Deutsche Bundesbank, Banco de Espana, Banque de France şi Banca d'Italia (denumite în continuare "4BC") vor realiza pregătirile necesare pentru a avea până la trei furnizori de servicii de reţea pentru T2S care să ofere servicii de conectare pentru platforma T2S, iar Banca d'Italia va conduce procedura de selecţie.

(3) În contextul celui de-al patrulea raport privind progresul T2S, la reuniunea sa din 21 aprilie 2010, Consiliul guvernatorilor a decis că furnizarea de servicii de reţea în T2S va face obiectul unei licitaţii, urmând a fi atribuite maximum trei licenţe.

(4) În contextul celui de-al cincilea raport privind progresul T2S, din iulie 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că Banca d'Italia va acţiona în calitate de agent operativ al Eurosistemului pentru procedura de selecţie. De asemenea, a decis că Comitetul pentru Programul T2S va fi responsabil de desemnarea membrilor comisiei de selecţie, în timp ce băncile centrale din Eurosistem vor fi responsabile şi răspunzătoare pentru criteriile de selecţie şi pentru rezultatul deciziei comisiei de selecţie, în baza criteriilor de selecţie. Banca d'Italia va fi responsabilă de desfăşurarea corectă a procedurii de selecţie, iar răspunderea sa specifică privind procedura de selecţie va fi separată de răspunderea asumată de cele 4BC în cadrul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

(5) La 13 august 2010, Comitetul pentru Programul T2S a decis că răspunderea Banca d'Italia trebuie precizată într-un mandat acordat Banca d'Italia de băncile centrale din Eurosistem în vederea desfăşurării procedurii de selecţie.

(6) Scopul procedurii de selecţie este de a încredinţa unor furnizori de servicii de reţea sarcina de a oferi un set de servicii de conectivitate predefinite, în baza cărora furnizorii de servicii de reţea pentru T2S să proiecteze, să pună în aplicare, să livreze şi să administreze soluţii de conectivitate destinate schimbului securizat de informaţii comerciale între actorii T2S direct conectaţi şi platforma T2S.

(7) Deşi o procedură de selecţie a furnizorilor de servicii de reţea pentru T2S nu intră sub incidenţa Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii (1), normele stabilite în Directiva 2004/18/CE, procedurile stabilite în Decizia BCE/2008/17 din 17 noiembrie 2008 de stabilire a cadrului pentru achiziţiile comune ale Eurosistemului (2) şi legislaţia naţională de punere în aplicare a Directivei 2004/18/CE, atunci când este aplicabilă băncii centrale mandatate, ar trebui utilizate ca linii directoare generale.

___________

(1) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

(2) JO L 319, 29.11.2008, p. 76.

(8) Banca d'Italia a fost desemnată de Consiliul guvernatorilor să desfăşoare procedura de selecţie a furnizorilor de servicii de reţea pentru T2S.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...