Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 289/2011 de acordare de asistenţă reciprocă României Număr celex: 32011D0289

În vigoare de la 19.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 143,

având în vedere recomandarea Comisiei Europene emisă în urma consultării Comitetului economic şi financiar,

întrucât:

(1) România a implementat un program substanţial de reforme începând cu 2009. Finanţele publice au revenit pe o traiectorie mai sustenabilă, iar accesul guvernului la finanţare pe pieţele financiare s-a ameliorat semnificativ. În condiţiile în care ajustarea bugetară continuă, cursul de schimb al monedei naţionale a României (RON) faţă de monedele principalilor parteneri comerciali a devenit mai stabil, iar companiile-mamă ale băncilor străine şi-au păstrat expunerile faţă de România, sectorul bancar a rămas stabil şi bine capitalizat, iar deficitul extern al României a fost ţinut sub control.

(2) Este necesar să se continue consolidarea bugetară în vederea stabilizării şi mai mult a ponderii datoriei în PIB şi pentru a se garanta sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice într-o societate care se confruntă cu probleme de îmbătrânire rapidă a populaţiei. România a început procesul de redresare, însă pentru moment finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei care se apropie de scadenţă rămân costisitoare, iar România continuă să se bazeze preponderent pe instrumente de datorie cu perioade scurte de scadenţă. Stabilitatea sectorului bancar s-a menţinut, însă creşterea volumului de active depreciate ar putea crea în continuare presiuni asupra sistemului.

(3) În aceste condiţii, este crucial ca autorităţile române să continue aplicarea unor politici macroeconomice robuste şi credibile, pentru a evita apariţia unor tensiuni majore pe piaţa financiară. Un element de bază al programului economic rămâne reducerea deficitului bugetar conform recomandărilor adresate de Consiliu României în cadrul procedurii de deficit excesiv. Pentru ca reducerea deficitelor bugetare să poată fi sustenabilă, România trebuie să continue reforma sistemului de gestiune şi control al finanţelor publice.

(4) Consiliul examinează cu regularitate politicile economice implementate de România, mai exact în contextul analizei anuale a actualizării de către România a programului de convergenţă şi a implementării programului naţional de reformă şi al evaluării periodice a progreselor înregistrate de România în contextul raportului de convergenţă.

(5) Conform scenariului de bază al programului economic, nevoile brute totale de finanţare până în primul trimestru al anului 2013 sunt acoperite integral, iar guvernul îşi consolidează în continuare accesul la finanţare pe pieţele financiare, însă agenda reformelor nefinalizată şi riscurile substanţiale care planează asupra scenariului de bază vin în sprijinul solicitării României de asistenţă financiară preventivă, ca o continuare a asistenţei acordate în temeiul Deciziei 2009/458/CE a Consiliului din 6 mai 2009 de acordare de asistenţă reciprocă României (1).

___________

(1) JO L 150, 13.6.2009, p. 6.

(6) Autorităţile române au solicitat asistenţă financiară din partea Uniunii şi a altor instituţii financiare internaţionale cu scopul de a sprijini sustenabilitatea balanţei sale de plăţi şi de a asigura menţinerea rezervelor valutare la un nivel prudent chiar şi în condiţii economice neprielnice.

(7) România se confruntă în continuare cu dificultăţi majore în ceea ce priveşte balanţa de plăţi, iar aceste ameninţări justifică în continuare acordarea de asistenţă reciprocă de către Uniune,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...