Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 264/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţi de rufe [notificată cu numărul C(2011) 2815] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011D0264

În vigoare de la 20.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3) Decizia 1999/476/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice şi cerinţele aferente de evaluare şi verificare pentru detergenţii de rufe. În urma revizuirii criteriilor stabilite în decizia respectivă, Decizia 2003/200/CE a Comisiei (3) a stabilit criterii revizuite care sunt valabile până la 30 aprilie 2011.

___________

(2) JO L 187, 20.7.1999, p. 52.

(3) JO L 76, 22.3.2003, p. 25.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri suplimentare în lumina evoluţiilor tehnologice. Din această revizuire reiese că este necesar să se modifice definiţia categoriei de produse, astfel încât să se includă o nouă categorie de subproduse, şi să se stabilească noi criterii ecologice. Aceste noi criterii, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente, trebuie să fie valabile o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...