Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 220/2011 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei Număr celex: 32011D0220

În vigoare de la 07.04.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (3) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Uniunea depune eforturi pentru crearea unui spaţiu judiciar comun bazat pe principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor.

(2) Convenţia de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei ("convenţia") constituie un bun temei pentru un sistem mondial de cooperare administrativă şi pentru recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie de întreţinere şi a convenţiilor de între- ţinere, prevăzând acordarea de asistenţă juridică gratuită în practic toate cazurile de întreţinere a copiilor şi o procedură simplificată de recunoaştere şi executare.

(3) Articolul 59 din convenţie permite organizaţiilor regionale de integrare economică precum Uniunea să semneze, să accepte, să aprobe sau să adere la convenţie.

(4) Domeniile reglementate de convenţie fac şi obiectul Regulamentului (CE) nr. 4/2009 din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere (1). Uniunea ar trebui să hotărască, în acest caz specific, să semneze singură convenţia şi să îşi exercite competenţa asupra tuturor domeniilor reglementate de aceasta.

___________

(1) JO L 7, 10.1.2009, p. 1.

(5) Toate declaraţiile şi rezervele corespunzătoare ar trebui formulate de Uniune la momentul aprobării convenţiei.

(6) În conformitate cu articolul 3 din Protocolul (nr. 21) privind poziţia Regatului Unit şi Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Regatul Unit şi Irlanda participă la adoptarea şi aplicarea prezentei decizii.

(7) În conformitate cu articolele 1 şi 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, care nu este obligatorie pentru Danemarca şi nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...