Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 338/2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Magiun de prune Topoloveni (IGP)] Număr celex: 32011R0338

În vigoare de la 08.04.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

___________

(1) JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, cererea de înregistrare a denumirii "Magiun de prune Topoloveni" depusă de România a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2).

___________

(2) JO C 241, 8.9.2010, p. 3.

(2) Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declaraţie de opoziţie în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, această denumire trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...