Back

Parlamentul României

Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

În vigoare de la 01.01.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege instituie acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor care la olimpiadele şcolare internaţionale se situează pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care acestea au fost organizate.

Art. 2. -

Bursele de merit olimpic internaţional ce fac obiectul prezentei legi se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internaţional acordate este diferenţiat, în funcţie de nivelul performanţei şcolare realizate, după cum urmează:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia;

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia;

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia.

Art. 4. -

Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic internaţional sunt prevăzute anual în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi sunt acordate de la bugetul de stat.

Art. 5. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului emite norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 7 decembrie 2010.

Nr. 235.

se încarcă...