Back

Parlamentul României

Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

În vigoare de la 10.12.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Obiectul de reglementare

(1) Prezenta lege stabileşte măsurile aplicabile pentru:

a) fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe prin reglementarea utilizării ingredientelor, emisiilor produselor din tutun şi obligaţiilor de raportare aferente, nivelurilor maxime aferente emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon pentru ţigarete;

b) etichetarea şi ambalarea, inclusiv avertismentele de sănătate care trebuie să figureze pe pachetele unitare ale produselor din tutun şi pe orice ambalaj exterior, trasabilitatea şi elementele de securitate care se aplică produselor din tutun;

c) interdicţia introducerii pe piaţă a tutunului pentru uz oral;

d) vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun;

e) notificarea produselor noi din tutun;

f) introducerea pe piaţă şi etichetarea anumitor produse care sunt similare produselor din tutun, şi anume ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere şi produsele din plante pentru fumat.

(2) Scopul prezentei legi este asigurarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii publice, în special a tinerilor, faţă de efectele dăunătoare ale consumului de tutun şi de produse conexe, în condiţiile asigurării liberei circulaţii a produselor din tutun şi a produselor conexe şi a respectării prevederilor Convenţiei- cadru WHO pentru controlul tutunului, adoptată la Geneva, Elveţia, la 21 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 332/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.088 din 2 decembrie 2005.

ARTICOLUL 2 Definiţii

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) tutun - frunze şi alte părţi naturale, prelucrate sau neprelucrate, ale plantelor de tutun, inclusiv tutun expandat şi reconstituit;

b) tutun de pipă - tutun care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie şi destinat exclusiv pentru a fi utilizat într-o pipă;

c) tutun de rulat - tutun care poate fi utilizat pentru confecţionarea ţigaretelor de către consumatori;

d) produse din tutun - produse care pot fi consumate şi care constau, chiar şi parţial, în tutun, indiferent dacă acesta este sau nu modificat genetic;

e) produs din tutun care nu arde - un produs din tutun care nu implică un proces de combustie, inclusiv tutunul pentru mestecat, tutunul pentru uz nazal şi tutunul pentru uz oral;

f) tutun pentru mestecat - un produs din tutun care nu arde, destinat exclusiv pentru a fi mestecat;

g) tutun pentru uz nazal - un produs din tutun care nu arde şi care poate fi consumat pe cale nazală;

h) tutun pentru uz oral - toate produsele din tutun pentru uz oral, cu excepţia celor destinate a fi inhalate sau mestecate, realizate în întregime sau parţial din tutun, sub formă de pulbere sau particule sau în orice combinaţie a formelor respective, în special cele prezentate ca săculeţe porţionate sau săculeţe poroase;

i) produse din tutun pentru fumat - produse din tutun, altele decât produsele din tutun care nu ard;

j) ţigaretă - un rulou de tutun învelit în hârtie care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie, astfel cum este definit la art. 354 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

k) ţigară (trabuc) sau ţigară de foi - un rulou din tutun care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie, astfel cum este definit la art. 354 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

l) cigarillos - un trabuc de dimensiuni mici şi cu o greutate maximă de 3 grame fiecare;

m) tutun pentru narghilea - un produs din tutun care poate fi consumat prin intermediul unei narghilele. În sensul prezentei legi, tutunul pentru narghilea se consideră a fi un produs din tutun pentru fumat. Dacă un produs din tutun poate fi utilizat atât pentru narghilea, cât şi pentru rulat, acesta se consideră că este tutun pentru rulat;

n) nou produs din tutun - un produs din tutun care este introdus pe piaţa Uniunii Europene după data de 19 mai 2014 şi care nu se încadrează în niciuna dintre următoarele categorii: ţigarete, tutun de rulat, tutun de pipă, tutun pentru narghilea, ţigară (trabuc), ţigări de foi, cigarillos, tutun de mestecat, tutun pentru uz nazal sau tutun pentru uz oral;

o) produs din plante pentru fumat - un produs pe bază de plante, ierburi sau fructe, care nu conţine tutun şi care poate fi consumat prin intermediul unui proces de combustie;

p) flacon de reumplere a ţigaretei electronice - un recipient cu un lichid care conţine nicotină şi care poate fi folosit pentru reumplerea acesteia;

q) ingredient - tutun, un aditiv, precum şi orice substanţă sau element prezent într-un produs din tutun sau produs conex finit, inclusiv hârtia, filtrul, cerneala, capsulele şi adezivii;

r) nicotină - alcaloizi nicotinici;

s) gudron - condensatul anhidru brut de fum, care nu conţine nicotină;

ş) emisii - substanţe care sunt eliberate atunci când un produs din tutun sau un produs conex este utilizat potrivit destinaţiei sale, cum ar fi substanţele care se găsesc în fum sau substanţele eliberate în timpul procesului de utilizare a produselor din tutun care nu ard;

t) nivel maxim sau nivel maxim al emisiilor - conţinutul sau emisiile maxime, inclusiv zero, pentru o substanţă dintr-un produs din tutun, măsurate în miligrame;

ţ) aditiv - o substanţă, alta decât tutunul, care este adăugată unui produs din tutun, unui pachet unitar sau oricărui ambalaj exterior al acestuia;

u) aromă - un aditiv care conferă miros şi/sau gust;

v) aromă caracteristică - un miros sau un gust diferit de cel al tutunului care este perceptibil în mod clar, care este determinat de un aditiv sau de o combinaţie de aditivi, incluzând neexhaustiv fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri, mentol sau vanilie, şi care este perceptibil înainte sau în timpul consumării produsului din tutun;

w) potenţial de dependenţă - potenţialul farmacologic al unei substanţe de a cauza dependenţă, o stare care afectează capacitatea unei persoane de a-şi controla comportamentul, de regulă printr-un mecanism de recompensă sau de uşurare a simptomelor sevrajului ori ambele;

x) toxicitate - gradul în care o substanţă poate determina efecte nocive asupra organismului uman, inclusiv efecte care apar în timp, de obicei prin consumul sau expunerea în mod repetat sau continuu;

y) modificare substanţială a circumstanţelor - o creştere a volumului vânzărilor pe categorii de produse de cel puţin 10% în cel puţin 5 state membre, pe baza datelor de vânzări transmise în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i), sau o creştere a nivelului prevalenţei utilizării în grupul de consumatori cu vârsta mai mică de 25 de ani cu cel puţin 5% în cel puţin 5 state membre pentru respectiva categorie de produse, pe baza raportului "Atitudinile europenilor privind tutunul" din mai 2012 al Eurobarometrului special 385 sau pe baza unor studii de prevalenţă echivalente. Se consideră că nu a avut loc o modificare substanţială a circumstanţelor dacă volumul de vânzări al categoriei de produse la nivelul vânzării cu amănuntul nu depăşeşte 2,5% din volumul total al vânzărilor de produse din tutun de la nivelul Uniunii Europene;

z) ambalaj exterior - orice formă de ambalaj utilizată pentru introducerea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe şi care include un pachet unitar sau o grupare de pachete unitare; foliile transparente nu sunt considerate ambalaj exterior;

aa) pachet unitar - cel mai mic ambalaj individual al unui produs din tutun sau produs conex care este introdus pe piaţă;

bb) pungă - un pachet unitar de tutun de rulat, fie sub forma unui buzunar dreptunghiular cu o clapă care acoperă deschizătura, fie sub forma unei pungi care se menţine în poziţie verticală;

cc) avertisment de sănătate - un avertisment privind efectele adverse asupra sănătăţii umane ale produsului sau alte consecinţe nedorite ale consumului acestuia, inclusiv avertismente sub formă de text, avertismentele de sănătate combinate, avertismentele generale şi mesajele de informare, în conformitate cu prezenta lege;

dd) avertisment de sănătate combinat - un avertisment de sănătate care combină un avertisment sub formă de text şi o fotografie sau ilustraţie corespunzătoare, în conformitate cu prezenta lege;

ee) vânzări transfrontaliere la distanţă - vânzări la distanţă către consumatori atunci când, în momentul în care consumatorul comandă produsul de la un punct de vânzare cu amănuntul, consumatorul se află într-un alt stat membru decât statul membru sau ţara terţă în care este stabilit punctul de vânzare cu amănuntul respectiv. Un punct de vânzare cu amănuntul este considerat ca fiind stabilit într-un stat membru:

în cazul unei persoane fizice - dacă aceasta are sediul activităţilor economice în statul membru respectiv;
în alte cazuri - dacă punctul de vânzare cu amănuntul are sediul social, administraţia centrală sau sediul activităţilor economice, inclusiv o sucursală, agenţie sau orice altă unitate economică, în statul membru respectiv;

ff) consumator de produse din tutun şi de produse conexe - o persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decât comerciale, economice, meşteşugăreşti sau profesionale;

gg) sistem de verificare a vârstei - un sistem informatic care confirmă inechivoc vârsta consumatorului în mod electronic, în conformitate cu cerinţele legislaţiei din statul membru în care se află consumatorul;

hh) producător de produse din tutun şi de produse conexe - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un produs din tutun sau produse conexe ori are un astfel de produs conceput sau fabricat şi comercializează produsul respectiv sub numele sau marca sa;

ii) import de produse din tutun sau de produse conexe - intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a unor astfel de produse, cu excepţia produselor care sunt supuse unei proceduri sau unui regim vamal suspensiv la intrarea în Uniune, precum şi scoaterea lor de sub incidenţa unei proceduri sau a unui regim vamal suspensiv;

jj) importator de produse din tutun sau de produse conexe - persoana juridică, proprietarul sau administratorul care are dreptul de a dispune cu privire la produsele din tutun sau la produsele conexe care au fost aduse pe teritoriul Uniunii Europene;

kk) introducere pe piaţă - punerea produselor, indiferent de locul lor de fabricare, la dispoziţia consumatorilor din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu sau fără plată, inclusiv prin vânzare la distanţă. În cazul vânzărilor transfrontaliere la distanţă, produsul este considerat ca fiind introdus pe piaţă în statul membru în care este situat consumatorul;

ll) punct de vânzare cu amănuntul - orice punct de vânzare prin care produsele din tutun sunt introduse pe piaţă inclusiv de către o persoană fizică;

mm) publicitate pentru ţigareta electronică şi/sau flacon de reumplere - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea ţigaretelor electronice şi/sau a flacoanelor de reumplere;

nn) sponsorizare pentru promovarea ţigaretei electronice şi/sau flacoanelor de reumplere - orice formă de contribuţie publică sau privată la evenimente ori activităţi sau în favoarea unei persoane, dacă această contribuţie fie are scopul, fie are efectul direct ori indirect de a promova ţigaretele electronice şi/sau flacoanele de reumplere;

oo) servicii ale societăţii informaţionale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

pp) profesionişti în domeniul comerţului cu ţigarete electronice şi/sau flacoane de reumplere - orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate în domeniul producţiei ori comercializării ţigaretelor electronice şi/sau a flacoanelor de reumplere sau al consultanţei profesionale care priveşte ţigaretele electronice şi/sau flacoanele de reumplere;

qq) proprietăţi CMTR - proprietăţile cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere ale aditivilor din produsele din tutun, inclusiv în forma arsă;

rr) stat membru - statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

CAPITOLUL II Ingrediente şi emisii

ARTICOLUL 3 Nivelurile maxime ale emisiilor de gudron, nicotină, monoxid de carbon şi alte substanţe

(1) Nivelurile maxime ale emisiilor ţigaretelor introduse pe piaţă sau fabricate în România nu sunt mai mari de:

a) 10 mg de gudron/ţigaretă;

b) 1 mg de nicotină/ţigaretă;

c) 10 mg de monoxid de carbon/ţigaretă.

(2) Diminuarea nivelurilor maxime ale emisiilor ţigaretelor prevăzute la alin. (1), adoptată prin acte delegate ale Comisiei Europene, este pusă în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Ministerul Sănătăţii notifică Comisiei Europene orice nivel maxim al emisiilor pe care îl stabileşte pentru emisiile ţigaretelor, altele decât emisiile prevăzute la alin. (1), şi pentru emisiile altor produse din tutun decât ţigaretele.

(4) Standardele referitoare la nivelurile maxime ale emisiilor pentru emisiile ţigaretelor, altele decât emisiile prevăzute la alin. (1), şi pentru emisiile produselor din tutun, altele decât ţigaretele, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, sunt puse în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ARTICOLUL 4 Metode de măsurare

(1) Emisiile de gudron, nicotină şi monoxid de carbon ale ţigaretelor se măsoară pe baza Standardului ISO 4387 pentru gudron, a Standardului ISO 10315 pentru nicotină şi a Standardului ISO 8454 pentru monoxid de carbon.

(2) Exactitatea măsurătorilor referitoare la gudron, nicotină şi monoxid de carbon se stabileşte în conformitate cu Standardul ISO 8243.

(3) Măsurătorile prevăzute la alin. (1) şi (2) se verifică de către laboratoarele din România agreate şi monitorizate de către Ministerul Sănătăţii sau de către laboratoare din alte state membre, agreate şi monitorizate de autorităţile competente ale statelor respective, incluse în lista de laboratoare autorizate în statele membre, publicată de Comisia Europeană.

(4) Laboratoarele prevăzute la alin. (3) nu sunt deţinute şi nici controlate în mod direct sau indirect de către producătorii sau importatorii de produse din tutun.

(5) Ministerul Sănătăţii întocmeşte şi actualizează, în cazul în care survin modificări, lista laboratoarelor din România agreate şi monitorizate şi o transmite Comisiei Europene, însoţită de criteriile utilizate pentru agreare şi de mijloacele de monitorizare aplicate.

(6) Criteriile utilizate pentru agrearea laboratoarelor din România şi mijloacele de monitorizare a acestora prevăzute la alin. (3) se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(7) Metodele de măsurare a emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon adaptate în baza evoluţiilor ştiinţifice şi tehnice sau a standardelor convenite la nivel internaţional şi adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene sunt puse în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(8) Ministerul Sănătăţii notifică Comisiei Europene orice metodă de măsurare pe care o utilizează pentru emisiile ţigaretelor, altele decât emisiile prevăzute la alin. (7), şi pentru emisiile produselor din tutun, altele decât ţigaretele.

(9) Standardele asupra cărora convin părţile la Convenţia- cadru WHO pentru controlul tutunului referitoare la metodele de măsurare, adoptate prin acte delegate ale Comisiei Europene, sunt puse în aplicare prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(10) Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de produse din tutun tarife proporţionale pentru verificarea măsurătorilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

(11) Cuantumul şi procedura de percepere a tarifelor prevăzute la alin. (10) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

ARTICOLUL 5 Raportarea cu privire la ingrediente şi emisii

(1) Producătorii şi importatorii de produse din tutun întocmesc, pentru fiecare denumire de marcă şi pentru fiecare tip, un dosar al produsului, care conţine următoarele:

a) lista tuturor ingredientelor, precum şi a cantităţilor corespunzătoare utilizate la fabricarea produselor din tutun, în ordine descrescătoare a masei fiecărui ingredient inclus în produsele din tutun;

b) statutul ingredientelor înscrise în lista menţionată la lit. a), inclusiv dacă acestea au fost sau nu înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 29 mai 2007, precum şi clasificarea lor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008;

c) o declaraţie care descrie motivele pentru care aceste ingrediente au fost incluse în respectivele produse din tutun;

d) datele toxicologice relevante cu privire la ingredientele înscrise în lista menţionată la lit. a), în formă arsă sau nearsă, după caz, menţionându-se în special efectele lor asupra sănătăţii consumatorilor şi ţinând cont, printre altele, de orice efect de dependenţă;

e) un document tehnic care cuprinde descrierea generală a aditivilor utilizaţi şi a proprietăţilor acestora, în cazul ţigaretelor şi tutunului de rulat;

f) nivelurile emisiilor ţigaretelor şi produselor din tutun, altele decât ţigaretele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (4);

g) informaţii cu privire la emisii şi nivelurile acestora, altele decât cele prevăzute la lit. f), acolo unde sunt disponibile;

h) metodele de măsurare a emisiilor utilizate, altele decât cele pentru gudron, nicotină şi monoxid de carbon şi cele pentru emisiile prevăzute la art. 4 alin. (8);

i) volumul anual al vânzărilor în România per marcă şi tip, aferente anului anterior celui de raportare, raportate în număr de ţigarete sau de kilograme, începând cu 1 ianuarie 2015;

j) studiile interne şi externe de care dispun producătorii şi importatorii produselor din tutun cu privire la cercetarea pieţei şi preferinţele diverselor grupuri de consumatori, incluzând tinerii şi fumătorii curenţi, referitoare la ingrediente şi emisii;

k) rezumatele oricăror studii de piaţă pe care producătorii şi importatorii produselor din tutun le realizează atunci când lansează produse noi.

(2) Ministerul Sănătăţii poate solicita producătorilor sau importatorilor să efectueze şi să transmită în format electronic, în termen de cel mult 18 luni de la solicitare, studii pentru evaluarea efectelor ingredientelor asupra sănătăţii, luând în considerare, printre altele, potenţialul de dependenţă şi toxicitatea lor.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate Ministerului Sănătăţii de către producătorii şi importatorii de produse din tutun, în format electronic:

a) până la data de 20 noiembrie 2016, pentru produsele care sunt deja introduse pe piaţa din Uniunea Europeană;

b) înainte de introducerea pe piaţă a unui produs nou sau modificat din tutun;

c) ori de câte ori compoziţia sau alte informaţii despre un produs din tutun sunt modificate astfel încât afectează informaţiile furnizate în temeiul prezentului articol.

(4) La momentul transmiterii informaţiilor prevăzute la alin. (1), producătorii şi importatorii de produse din tutun precizează datele pe care le consideră a fi:

a) secrete comerciale, în cazul informaţiilor transmise conform prevederilor alin. (1) lit. a), f) şi g);

b) informaţii confidenţiale, pentru restul informaţiilor.

(5) Ministerul Sănătăţii aplică măsurile legale necesare pentru asigurarea confidenţialităţii acelor informaţii care sunt indicate a fi secrete comerciale şi a celor care sunt considerate a fi informaţii confidenţiale conform prevederilor legale.

(6) Informaţiile transmise conform prevederilor alin. (1) lit. a), f) şi g) care nu sunt indicate a fi secrete comerciale de către producătorii şi importatorii de produse din tutun la momentul transmiterii dosarelor produselor sunt puse la dispoziţia publicului de către Ministerul Sănătăţii, pe pagina oficială de internet.

(7) Instituţiile publice care deţin date privind volumul vânzărilor de produse din tutun în România le furnizează anual Ministerului Sănătăţii, în primul trimestru al anului curent pentru anul anterior, începând cu 1 ianuarie 2016, raportarea făcându-se în număr de ţigarete sau de kilograme.

(8) Ministerul Sănătăţii stochează informaţiile primite potrivit prezentului articol şi le pune la dispoziţia Comisiei Europene şi a celorlalte autorităţi competente din statele membre, în scopul aplicării prezentei legi, în format electronic.

(9) Procedura pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(8) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile actelor de punere în aplicare ale Comisiei Europene prin care se stabileşte formatul pentru transmiterea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor privind produsele din tutun, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(10) Ministerul Sănătăţii percepe producătorilor şi importatorilor de produse din tutun tarife proporţionale pentru primirea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor transmise în temeiul prezentului articol.

(11) Cuantumul şi procedura de percepere a tarifelor prevăzute la alin. (10) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(12) Toate datele şi informaţiile transmise către şi de către Ministerul Sănătăţii în temeiul prezentului articol se furnizează în format electronic.

se încarcă...