Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României

În vigoare de la 20.08.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. -

Pe teritoriul României se stabileşte orarul de vară, corelat cu orarul de vară practicat în ţările Uniunii Europene.

În cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială de vară, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3,00, care devine ora 4,00, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4,00, care devine ora 3,00.

Art. 2. -

În funcţie de modificările ulterioare intervenite în orarul de vară practicat în ţările Uniunii Europene, orarul de vară şi ora oficială de vară, stabilite pe teritoriul României potrivit art. 1, se vor modifica în mod corespunzător prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. -

Decretul Consiliului de Stat nr. 190/1979 privind stabilirea orei oficiale de vară pe teritoriul Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 19 mai 1979, modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 415/1983, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministru de stat, ministrul industriei şi comerţului,
Călin Popescu-Tăriceanu
Ministrul comunicaţiilor,
Sorin Pantiş
Biroul Român de Metrologie Legală,
Ştefan Ocneanu,
director general

Bucureşti, 18 august 1997.

Nr. 20.

se încarcă...