Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusă şi limită de vârstă, cu reducere de vârstă, a femeilor care lucrează în industria minieră

În vigoare de la 29.08.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Femeile salariate din industria minieră, care au vechimea integrală în muncă în sectorul de stat, pot solicita, pensionarea pentru munca depusă, cu 2 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare la cerere, prevăzută de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială nr. 3/1977, cu modificările ulterioare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au o vechime de cel puţin 20 de ani în subteran sau 25 de ani în cariere şi instalaţii de preparare, pot solicita pensionarea pentru munca depusă, cu 2 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare prevăzute pentru aceste categorii.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au o vechime de 10-25 de ani în cariere şi instalaţii de preparare, pot solicita pensionarea pentru munca depusă, cu 2 ani înainte de împlinirea vârstei de pensionare prevăzute pentru această categorie.

Art. 2. - Modificări (1)

Persoanele care se pensionează în conformitate cu prevederile art. 1 nu beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997.

Art. 3. -

(1) Persoanelor pensionate în condiţiile prezentei ordonanţe li se suspendă plata pensiei pe perioada cât realizează venituri din prestarea unei activităţi pentru care se datorează contribuţii la asigurările sociale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la împlinirea vârstei de pensionare la cerere, corespunzătoare fiecărei categorii.

Art. 4. -

Prezenta ordonanţă se aplică o perioadă de două luni de la data intrării ei în vigoare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Mircea Ciumara

Bucureşti, 28 august 1997.

Nr. 39.

se încarcă...