Back

Act Internaţional

Convenţia Poştală Universală din 12.08.2008

În vigoare de la 01.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Uniunea Poştală Universală

Cuprins

Partea I Reguli comune aplicabile serviciului poştal internaţional

Capitol unic Dispoziţii generale

Articol

1 Definiţii

2 Desemnarea entităţii sau a entităţilor responsabile cu îndeplinirea responsabilităţilor care decurg din adeziunea la Convenţie

3 Serviciul poştal universal

4 Libertatea de tranzit

5 Apartenenţa trimiterilor poştale. Retragerea. Modificarea sau corectarea adresei. Reexpedierea. Returarea către expeditor a trimiterilor nedistribuibile

6 Taxe

7 Scutirea de la plata taxelor poştale

8 Timbre poştale

9 Securitate poştală

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...