Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1693/2016 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea şi de abrogare a Poziţiei comune 2002/402/PESC Număr celex: 32016D1693

În vigoare de la 22.09.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate,

întrucât:

(1) La 19 octombrie 2001, Consiliul European a declarat că este hotărât să combată terorismul sub toate formele sale şi pretutindeni în lume şi că va continua eforturile de consolidare a coaliţiei comunităţii internaţionale, pentru a lupta împotriva terorismului sub toate aspectele sale.

(2) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CSONU)a adoptat Rezoluţia 1390 (2002) [denumită în continuare "RCSONU 1390 (2002)"], care a extins măsurile impuse prin rezoluţiile CSONU 1267 (1999) [denumită în continuare "RCSONU 1267 (1999)"] şi 1333 (2000) [denumită în continuare "RCSONU 1333 (2000)"] pentru a îi include pe Osama ben Laden, membrii organizaţiei Al-Qaida, precum şi alte persoane fizice, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceştia, astfel cum au fost desemnate de către comitetul instituit în temeiul RCSONU 1267 (1999).

(3) RCSONU 1390 (2002) adaptează domeniul de aplicare al sancţiunilor cu privire la îngheţarea fondurilor, interdicţia de eliberare a vizelor şi embargoul asupra furnizării, vânzării sau transferului de arme, precum şi asupra consultanţei, asistenţei şi formării tehnice în domeniul activităţilor militare, impuse de RCSONU 1267 (1999) şi RCSONU 1333 (2000).

(4) RCSONU 1390 (2002) a fost adoptată de CSONU în temeiul capitolului VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, care autorizează CSONU să întreprindă toate măsurile necesare pentru menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale.

(5) Respectivele măsuri, adoptate de CSONU în contextul luptei împotriva terorismului internaţional, au fost transpuse în dreptul Uniunii prin Poziţia comună 2002/402/PESC(1), adoptată de Consiliu în cadrul politicii externe şi de securitate comune a Uniunii, şi prin Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului.

(1) Poziţia comună 2002/402/PESC a Consiliului din 27 mai 2002 privind măsuri restrictive împotriva membrilor organizaţiilor ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida, precum şi a altor persoane, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceştia (JO L 139, 29.5.2002).

(6) La 17 decembrie 2015, CSONU a adoptat Rezoluţia 2253 (2015) [denumită în continuare "RCSONU 2253 (2015)"], care a extins domeniul de aplicare al măsurilor impuse prin RCSONU 1390 (2002) la persoanele fizice, grupurile, întreprinderile sau entităţile asociate cu Statul Islamic din Irak şi Levant (ISIL (Da'esh) şi a reiterat condamnarea fără echivoc a ISIL (Da'esh), a Al-Qaida şi a persoanelor fizice, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate pentru acte teroriste criminale în curs şi multiple care vizează să provoace moartea civililor nevinovaţi şi alte victime, distrugerea proprietăţilor şi care subminează stabilitatea în mod semnificativ.

(7) În acest context, RCSONU 2253 (2015) a subliniat încă o dată că sancţiunile în sprijinul luptei împotriva terorismului reprezintă un instrument important în menţinerea şi restabilirea păcii şi a securităţii internaţionale şi a reamintit că ISIL (Da'esh) este un grup desprins din Al-Qaida şi că orice persoană, grup, întreprindere sau entitate care sprijină ISIL (Da'esh) este eligibil(ă) de a fi inclusă pe listă de către Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).

(8) ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale. Măsurile restrictive adoptate de Uniune în contextul luptei împotriva ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi entităţilor asociate cu acestea se încadrează în obiectivele politicii externe şi de securitate comune a Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 alineatul (2) litera (c) din tratat.

(9) Având în vedere ameninţarea reprezentată de ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida, Consiliul ar trebui să fie în măsură să impună măsuri restrictive specifice pentru orice persoană, indiferent de cetăţenie sau naţionalitate, sau pentru orice entitate responsabilă de acţiuni teroriste în numele sau în sprijinul ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida, în conformitate cu criteriile stabilite în prezenta decizie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...