Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 34 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEEONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte prevenirea riscului de incendiu [2016/1428] Număr celex: 42016X0826(01)

În vigoare de la 26.08.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie TRANS/WP.29/343 al CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 1 la seria 03 de amendamente - data intrării în vigoare: 8 octombrie 2016

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică:

1.1. Partea I: Omologării vehiculelor din categoriile M, N şi O (1) în ceea ce priveşte rezervorul (rezervoarele) de combustibil lichid.

(1) În conformitate cu Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

1.2.

Partea II-1: La cererea producătorului, omologării vehiculelor din categoriile M, N şi O omologate în temeiul părţii I sau IV a prezentului regulament echipate cu un rezervor (rezervoare) de combustibil lichid, în ceea ce priveşte prevenirea riscului de incendiu în caz de coliziune frontală şi/sau laterală, precum şi omologării vehiculelor din categoriile M1 şi N1, cu o masă totală admisibilă de peste 2,8 tone, şi din categoriile M2, M3, N2, N3 şi O, echipate cu un rezervor (rezervoare) de combustibil lichid omologat(e) în temeiul părţii I sau IV a prezentului regulament, în ceea ce priveşte prevenirea riscului de incendiu în caz de coliziune posterioară.

Partea II-2: Omologării vehiculelor din categoriile M1 şi N1, a căror masă totală admisibilă nu depăşeşte 2,8 tone şi care sunt echipate cu un rezervor (rezervoare) de combustibil lichid omologat(e) în conformitate cu partea I sau partea IV a prezentului regulament în ceea ce priveşte prevenirea riscului de incendiu în caz de coliziune posterioară.

1.3. Partea III: Omologării rezervoarelor de combustibil lichid ca unităţi tehnice separate.

1.4. Partea IV: Omologării vehiculelor în ceea ce priveşte instalarea rezervoarelor de combustibil lichid omologate.

2. CEREREA DE OMOLOGARE

2.1. Cerere de omologare în temeiul părţii I şi/sau al părţii II a prezentului regulament

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...