Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1389/2016 de autorizare a unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, care se referă la dezvoltarea şi sănătatea copiilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016R1389

În vigoare de la 18.08.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în special articolul 17 alineatul (3),

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006, menţiunile de sănătate înscrise pe produsele alimentare sunt interzise, cu excepţia situaţiilor în care ele sunt autorizate de Comisie în conformitate cu regulamentul respectiv şi incluse într-o listă cu menţiuni permise.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede, de asemenea, că cererile de autorizare a menţiunilor de sănătate pot fi trimise de către operatorii economici din sectorul alimentar autorităţii naţionale competente a unui stat membru. Autoritatea naţională competentă trebuie să trimită cererile valabile Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), denumită în continuare "autoritatea".

(3) După primirea unei cereri, autoritatea trebuie să informeze fără întârziere celelalte state membre şi Comisia cu privire la cerere şi să emită un aviz cu privire la menţiunea de sănătate în cauză.

(4) Comisia trebuie să decidă cu privire la autorizarea menţiunilor de sănătate, ţinând seama de avizul emis de autoritate.

(5) Ca urmare a unei cereri din partea VAB-nutrition, transmisă în temeiul articolului 14 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, autorităţii i s-a solicitat să emită un aviz cu privire la o menţiune de sănătate referitoare la vitamina D şi contribuţia acesteia la funcţionarea normală a sistemului imunitar [Întrebarea nr. EFSA-Q-2014-00826(1)]. Menţiunea propusă de solicitant a fost formulată după cum urmează: "Vitamina D contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar".

(1) EFSA Journal 2015; 13(5):4096.

(6) La data de 13 mai 2015, Comisia şi statele membre au primit avizul ştiinţific din partea autorităţii, care a concluzionat că a fost stabilită existenţa unei relaţii cauză-efect între consumul de vitamina D şi contribuţia la funcţionarea normală a sistemului imunitar al copiilor. În consecinţă, o menţiune de sănătate care reflectă această concluzie ar trebui considerată conformă cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 şi ar trebui inclusă pe lista Uniunii cu menţiunile permise.

(7) Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 prevede că un aviz în favoarea autorizării unei menţiuni de sănătate trebuie să includă anumite informaţii. În consecinţă, informaţiile respective ar trebui să fie indicate în anexa la prezentul regulament în ceea ce priveşte menţiunile autorizate şi să includă, după caz, formularea revizuită a menţiunilor, condiţiile specifice de utilizare a menţiunilor, precum şi, dacă este cazul, condiţiile sau restricţiile de utilizare a produsului alimentar şi/sau o indicaţie sau o avertizare suplimentară, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 şi cu avizele autorităţii.

(8) Unul dintre obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 este acela de a asigura veridicitatea, claritatea, fiabilitatea şi utilitatea menţiunilor de sănătate pentru consumator şi faptul că formularea şi prezentarea sunt luate în considerare în acest sens. Prin urmare, atunci când formularea menţiunilor are acelaşi înţeles pentru consumatori cu cel al unei menţiuni de sănătate autorizate, deoarece demonstrează aceeaşi relaţie care există între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul dintre constituenţii acestuia şi sănătate, acestea ar trebui să facă obiectul aceloraşi condiţii de utilizare indicate în anexa la prezentul regulament.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare şi hrană pentru animale,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...