Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 1349/2016 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru încălţăminte [notificată cu numărul C(2016) 5028] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D1349

În vigoare de la 29.08.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 6 alineatul (7) şi articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcţie de grupele de produse.

(3) Decizia 2009/563/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice şi cerinţele aferente de evaluare şi verificare pentru încălţăminte. Pentru a reflecta mai bine stadiul actual al tehnologiei de pe piaţă pentru această grupă de produse şi pentru a ţine seama de inovaţiile care au avut loc după adoptarea deciziei menţionate, este necesar să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(4) Criteriile revizuite de acordare a etichetei ecologice vizează, în special, promovarea produselor care au un impact redus asupra mediului, în special în ceea ce priveşte epuizarea resurselor naturale, emisiile în apă, în aer şi în sol din procesele de fabricaţie, care contribuie la dimensiunea ecologică a dezvoltării durabile de-a lungul ciclului lor de viaţă şi sunt durabile, precum şi limitarea prezenţei substanţelor periculoase.

(5) Criteriile revizuite promovează, de asemenea, dimensiunea socială a dezvoltării durabile prin introducerea unor cerinţe privind condiţiile de muncă la locul de asamblare finală, cu referire la Declaraţia tripartită de principii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind întreprinderile multinaţionale şi politica socială, la Pactul mondial al ONU, la Principiile directoare ale ONU privind afacerile şi drepturile omului şi la Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaţionale.

(6) Criteriile ecologice revizuite, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de şase ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse.

(7) Prin urmare, Decizia 2009/563/CE ar trebui înlocuită.

(8) Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru încălţăminte pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2009/563/CE, astfel încât aceştia să aibă timp suficient să îşi adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor şi cerinţelor revizuite. De asemenea, producătorii trebuie să poată depune cereri pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2009/563/CE sau pe baza criteriilor ecologice revizuite stabilite în prezenta decizie, pentru o perioadă de timp suficientă.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...