Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 1318/2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum şi cele mai bune practici pentru a asigura faptul că, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero Număr celex: 32016H1318

În vigoare de la 02.08.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Clădirile constituie un element esenţial al politicii UE privind eficienţa energetică, deoarece ele reprezintă aproximativ 40% (1) din consumul final de energie.

(1) A se vedea "Indicatori de mediu, transport şi energie, ediţia 2012", Comisia Europeană. În scopul acestei estimări, a fost cumulat consumul final de energie pentru sectorul casnic cu cel al sectorului serviciilor. Acesta include, de exemplu, consumul de energie electrică pentru aparatele de uz casnic, dar exclude consumul de energie electrică din clădirile industriale.

(2) Importanţa sectorului construcţiilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a fost evidenţiată în Comunicarea Comisiei Europene privind eficienţa energetică şi contribuţia sa la securitatea energetică, în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 (2) şi în Comunicarea sa pe tema unei strategii-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice (3).

(2) SWD(2014) 255 final.

(3) Pachetul privind uniunea energetică COM(2015) 80 final.

(3) Punerea în aplicare şi asigurarea respectării integrale a legislaţiei existente în domeniul energiei sunt recunoscute drept primă prioritate pentru instituirea Uniunii energetice.

(4) Directiva privind performanţa energetică a clădirilor este principalul instrument juridic care vizează eficienţa energetică a clădirilor în contextul obiectivelor privind eficienţa energetică pentru 2020.

(5) Articolul 9 din directivă stabileşte un obiectiv specific conform căruia, până la sfârşitul anului 2020, necesităţile energetice ale tuturor clădirilor noi trebuie să fie aproape egale cu zero sau foarte scăzute. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, de energie din surse regenerabile.

(6) Legislaţiei naţionale de transpunere a cerinţelor de la articolul 9 alineatul (1) îi revine obligaţia de a se asigura că, până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Acelaşi obiectiv de consum de energie aproape zero, dar având termenul-limită mai scurt de 31 decembrie 2018, se aplică pentru clădirile noi ocupate şi deţinute de autorităţile publice. Acesta ar trebui să conducă la crearea pentru operatorii economici a unui cadru juridic naţional transparent în legătură cu cerinţele privind performanţa energetică a clădirilor noi până la sfârşitul anului 2020.

(7) În paralel cu cerinţele pentru clădirile noi, directiva impune statelor membre să pună în aplicare politici de sprijin pentru a stimula renovarea clădirilor existente cu obiectivul de a obţine consumuri energetice aproape egale cu zero.

(8) Comisia a prezentat un raport Parlamentului European şi Consiliului cu privire la progresele realizate de statele membre în domeniul clădirilor cu consum de energie aproape zero (4). Informaţii suplimentare au fost colectate de la statele membre, ca parte a obligaţiilor lor de raportare în legătură cu acest subiect.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...