Back

Act Internaţional

Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile de navigaţie interioare (ADN) din 26.05.2000

În vigoare de la 01.10.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

*) Potrivit amendamendelor publicate în Monitorul Oficial al României nr. 201 din data de 26/03/2015, care fac parte integrantă din Ordinul ministrului transporturilor nr. 147/2015, regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, se modifică şi se completează.

*) Potrivit amendamendelor publicate în Monitorul Oficial al României nr. 153 din data de 22/03/2013, care fac parte integrantă din Ordinul ministrului transporturilor nr. 160/2013, regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, se modifică şi se completează.

*) Potrivit amendamentelor publicate în Monitorul Oficial al României nr. 499 bis, din data de 13/07/2011, care fac parte integrantă din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructutii nr. 466/2011, regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, se modifică şi se completează.

ACTUL FINAL AL CONFERINŢEI DIPLOMATICE ÎN VEDEREA ADOPTĂRII UNUI ACORD EUROPEAN REFERITOR LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PERICULOASE PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE (ADN)

1. Conferinţa diplomatică, în vederea adoptării unui acord european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), a fost convocată de comun acord de către Secretarul executiv al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU) şi Secretarul general al Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin (CCNR), în conformitate cu decizia Comitetului de transporturi interioare al CEE-ONU la cea de-a 58-a sesiune şi cu rezoluţia 1994-II-6 a CCNR.

2. Conferinţa s-a ţinut la Palatul Naţiunilor, la Geneva, în perioada 22-26 mai 2000.

3. Reprezentanţii statelor care urmează să participe la dezbaterile Conferinţei: Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Rusia, Franţa, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Moldova, Cehia, România, Slovacia, Elveţia, Ucraina.

4. Reprezentanţii Turciei au participat în calitate de observatori.

5. Comisia europeană a participat, de asemenea, la Conferinţă.

6. Comisia Dunării, organizaţie interguvernamentală, a trimis observatori la Conferinţă.

7. De asemenea, următoarele organizaţii internaţionale nonguvernamentale au trimis observatori la Conferinţă: Asociaţia Europeană de Industrie Petrolieră (EUROPIA), Asociaţia Internaţională a Societăţilor de Clasificare (IACS), Consorţiul Internaţional al Navigaţiei Renane (IAR), Uniunea Internaţională pentru Navigaţia Fluvială (UINF).

8. Domnul R.J. van Dijk din delegaţia Olandei a fost ales preşedintele Conferinţei.

9. Secretariatul Conferinţei a fost asigurat de comun acord de către secretariatul CEE-ONU şi secretariatul CCNR.

10. În cadrul Conferinţei a fost adoptat proiectul ordinei de zi al acesteia (ECE/TRANS/ADN/CONF1-CCNR/MD/ADN/CONF/1 şi ECE/TRANS/ADN/CONF1/Add.1-CCNR/MD/ADN/CONF/1/Add.1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...