Back

Organizaţia Maritimă Internaţională

Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză din 20.05.1994

În vigoare de la 25.09.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REZOLUŢIA MSC.36(63)

(adoptată la 20 mai 1994)

ADOPTAREA CODULUI INTERNAŢIONAL

PENTRU SIGURANŢA NAVELOR DE MARE VITEZĂ

COMITETUL SECURITĂŢII MARITIME,

AMINTIND articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,

AMINTIND ŞI rezoluţia A.373(X) prin care Adunarea, atunci când pe 14 noiembrie 1977 a adoptat Codul de siguranţă pentru navele cu sustentaţie dinamică (Codul DSC) pentru nave cum ar fi ambarcaţiuni cu aripi portante şi vehicule pe pernă de aer care au fost introduse în număr mare în transportul internaţional, a autorizat Comitetul Securităţii Maritime să amendeze Codul DSC dacă este necesar,

RECUNOSCÂND dezvoltarea continuă a noilor tipuri şi dimensiuni de nave de mare viteză, care nu este necesar să aibă sustentaţie dinamică, de nave de marfă, nave de pasageri pentru transportul unui număr mare de pasageri sau de nave care operează la distanţe mai mari faţă de locurile de adăpost decât cele permise de Codul DSC,

RECUNOSCÂND ŞI faptul că de la adoptarea Codului DSC se cere ca îmbunătăţirile aduse la standardele pentru siguranţa maritimă să fie reflectate în prevederile pentru proiectarea, construcţia, echipamentul şi exploatarea navelor de mare viteză pentru ca aceste prevederi să continue garantarea unei echivalenţe a navelor convenţionale cu siguranţa şi emiterea certificatelor,

NOTÂND că lucrările Conferinţei SOLAS ce vor avea loc între 17-24 mai 1994 vor invita la adoptarea amendamentelor la Convenţia SOLAS 1974 care, printre altele, va include un nou capitol X cu privire la Măsurile de siguranţă pentru navele de mare viteză pentru a face obligatorii prevederile Codului internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC), conform acestei convenţii, pentru toate tipurile de astfel de nave construite la 1 ianuarie 1996 sau după această dată,

ANALIZÂND, la cea de-a şaizeci şi treia sesiune a sa, textul Codului HSC propus, care a fost elaborat ca urmare a unei revizuiri amănunţite a Codului DSC,

1. ADOPTĂ Codul HSC, al cărui text este prezentat în Anexa la această rezoluţie;

2. NOTEAZĂ că, în conformitate cu capitolul X propus la convenţia SOLAS 1974, amendamentele la Codul HSC vor fi adoptate, puse în aplicare şi vor avea efect în conformitate cu prevederile articolului VIII din această convenţie privind procedura de amendare aplicabilă Anexei la Convenţie alta decât capitolul I;

3. SOLICITĂ Secretarului General să transmită o copie a prezentei rezoluţii, împreună cu textul Codului HSC, tuturor membrilor Organizaţiei şi tuturor guvernelor contractante părţi la Convenţia SOLAS 1974 care nu sunt membre ale Organizaţiei;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...