Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 1206/2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/676/UE de autorizare a României să aplice în continuare o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată Număr celex: 32016D1206

În vigoare de la 23.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Articolul 193 din Directiva 2006/112/CE prevede că orice persoană impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii este în mod normal obligată la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) către autorităţile fiscale.

(2) Decizia de punere în aplicare 2010/583/UE a Consiliului şi ulterior Decizia de punere în aplicare 2013/676/UE a Consiliului au autorizat România să aplice o măsură de derogare, pentru a desemna destinatarul drept persoana obligată la plata TVA în cazul livrării de produse din lemn de către persoane impozabile.

(3) Printr-o scrisoare înregistrată la Comisie la 9 februarie 2016, România a solicitat autorizarea de a continua aplicarea măsurii după 31 decembrie 2016.

(4) Comisia a informat celelalte state membre, prin scrisoarea din data de 23 martie 2016, cu privire la cererea înaintată de România. Printr-o scrisoare din 29 martie 2016, Comisia a notificat României faptul că dispune de toate informaţiile necesare pentru a analiza cererea.

(5) Înainte de a fi autorizată să aplice taxarea inversă pentru livrările de produse din lemn, România se confruntase cu probleme pe piaţa lemnului din cauza naturii respectivei pieţe şi a întreprinderilor implicate. Potrivit raportului prezentat de România împreună cu cererea de prelungire a măsurii, desemnarea destinatarului drept persoana obligată la plata TVA a avut ca efect prevenirea evaziunii şi a fraudei fiscale în respectivul sector şi, prin urmare, rămâne justificată.

(6) Măsura este proporţională cu obiectivele urmărite, deoarece nu se intenţionează aplicarea sa generală, ci numai pentru operaţiuni specifice într-un sector în care există probleme considerabile cu privire la evaziunea şi frauda fiscală.

(7) În opinia Comisiei, măsura nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra prevenirii fraudei în sectorul comerţului cu amănuntul, în alte sectoare sau în alte state membre.

(8) Autorizaţia ar trebui să fie limitată în timp până la 31 decembrie 2019.

(9) În cazul în care România consideră că este necesară o nouă prelungire după 2019, ar trebui transmis Comisiei un nou raport însoţit de cererea de prelungire, cel târziu până la 1 aprilie 2019.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...