Back

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia

Decizia nr. 1201/2016 de numire a membrilor Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) Număr celex: 32016D1201

În vigoare de la 13.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL ŞI COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1) Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 prevede că Comitetul de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) este compus din cinci membri independenţi cu experienţă în funcţii judiciare sau de investigare înalte ori în funcţii comparabile având legătură cu domeniile de activitate ale oficiului. Aceştia sunt numiţi de comun acord de către Parlamentul European, Consiliu şi Comisie. Decizia de numire a membrilor Comitetului de supraveghere conţine, de asemenea, o listă de rezervă cu membri potenţiali care pot înlocui membrii Comitetului de supraveghere pentru perioada restantă a mandatului acestora în eventualitatea demisiei, decesului sau incapacităţii permanente a unuia sau mai multora dintre aceşti membri.

(2) În conformitate cu articolul 15 alineatul (3), mandatul membrilor Comitetului de supraveghere este de cinci ani şi nu poate fi reînnoit. Trei şi, respectiv, doi membri se înlocuiesc alternativ pentru a se menţine practica şi cunoştinţele Comitetului de supraveghere.

(3) În conformitate cu articolul 21 alineatul (2), urmează ca atribuţiile a doi membri ai Comitetului de supraveghere, aleşi prin tragere la sorţi, să înceteze, prin derogare de la prima teză a articolului 15 alineatul (3), la expirarea primelor 36 de luni ale mandatului lor. Prin urmare, atribuţiile a doi membri numiţi la data de 23 ianuarie 2012 au încetat la data de 22 ianuarie 2015. În conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, aceşti membri au rămas în funcţie după încheierea mandatului lor până la finalizarea procesului de numire a noilor membri ai Comitetului de supraveghere. În consecinţă, ar trebui numiţi noi membri care să îi înlocuiască pe aceşti doi membri.

(4) În urma unei proceduri de selecţie, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia s-au convins că persoanele care urmează să fie numite în calitate de membri şi de potenţiali membri ai Comitetului de supraveghere îndeplinesc cerinţele de independenţă şi de experienţă în funcţii judiciare sau de investigare înalte ori în funcţii comparabile având legătură cu domeniile de activitate ale Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1. Următoarele persoane sunt numite, prin prezenta decizie, membri ai Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) de la data intrării în vigoare a prezentei decizii:

- doamna Colette DRINAN;

- doamna Grażyna Maria STRONIKOWSKA.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...